blog

Verenigd Koninkrijk legt crypto reclame aan banden

By 23 januari 2022No Comments

De Britse toezichthouder heeft een conceptversie geschreven voor regels om crypto-promoties in te perken. Dit valt onder de noemer financiële producten met een hoog risico, waar crypto onder valt.

Kennis en ervaring nodig

De toezichthouder heeft deze eerste versie deze week gedeeld en hierin worden verschillende beperkingen voorgesteld op de marketing van bepaalde crypto-activa. De regels verbieden bedrijven in wezen om cryptoproducten aan gebruikers te promoten zonder hun financiële kennis en ervaring te beoordelen.

De timing is perfect, althans voor UK’s Financial Conduct Authority (FCA). Dinsdag bevestigde HM Treasury, het Britse ministerie van Financiën, dat ze van plan zijn de reikwijdte van de Financial Promotions Order uit te breiden met goedgekeurde crypto-activa.

‘We willen alleen dat consumenten bewust toegang krijgen tot crypto-assets, en nadat is vastgesteld dat ze voldoende kennis en ervaring hebben om de risico’s te begrijpen,’ aldus de FCA. Ze gaan verder:

‘We stellen daarom voor om dezelfde financiële promotieregels toe te passen op crypto-assets als op andere risicovolle investeringen.’ Deze worden gecategoriseerd als Restricted Mass Market Investments.

Investeerders hebben certificering nodig

Dergelijke investeringen kunnen over het algemeen op de consumentenmarkt worden verkocht, maar onder bepaalde voorwaarden.

Aan welke voorwaarden moet je dan denken? Toekomstige investeerders moeten bijvoorbeeld een certificaat hebben dat ze een vermogend belegger zijn. Dat is het onderste niveau van de certificeringspiramide. Andere niveau’s zijn: gecertificeerde geavanceerde belegger, een zelfgecertificeerde geavanceerde belegger of een gecertificeerde beperkte belegger.

Ten tweede moeten bedrijven rekening houden met de investeringskennis en -ervaring van de consument om te beoordelen of het product geschikt is voor hen.

Tot 23 maart kunnen partijen feedback geven op deze conceptregels. De FCA is van plan de definitieve regels in de zomer van dit jaar te in te laten gaan.

Om welke cryptocurrency’s gaat het?

De FCA definieert kwalificerende crypto-activa als elke cryptografisch beveiligde digitale weergave van waarde of contractuele rechten die:

  • fungibel is
  • overdraagbaar is of overdraagbare rechten verleent, of wordt gepromoot als overdraagbaar of overdraagbaar, behalve indien overdraagbaar of het verlenen van overdraagbare rechten, of als zodanig gepromoot, alleen aan een of meer verkopers of handelaren als betaling voor goederen of diensten
  • geen andere gecontroleerde investering
  • geen elektronisch geld
  • geen valuta uitgegeven door een centrale bank of andere overheidsinstantie

Dat betekent dat NFT’s niet onder de conceptregels voor cryptopromotie van de FCA vallen. Er blijft dus genoeg ruimte over voor scammy crypto-promoties, maar het voordeel is dat ze dan een stuk kunstzinniger zijn.

Leave a Reply