blog

VeChain vraagt patent aan om CO2 uitstoot auto’s te verlagen via beloningen

By 4 mei 2021No Comments

VeChain Global Technology heeft een patent aangevraagd bij het Amerikaanse federale bureau Patent and Trademark Office (USPTO). Het verzoek tot een patent is ingediend op 22 april 2021 en probeert methoden, apparaten, blockchain-nodes en een systeem voor koolstofregistratie en -handel te registreren.

Data verzamelen over CO2

Het patent is toegeschreven aan Jianliang Gu, Xinli Tian en Ziheng Zhou, de CTO van VeChain. Het document beschrijft een methode om data te verzamelen over het gedrag van koolstof op verschillende objecten, die data moet dan worden omgezet in iets bruikbaars. In een later stadium zal die informatie worden opgeslagen op een blockchain-gebaseerd platform om vervolgens als transactie te kunnen worden verhandeld.

Vergoeding voor minder uitstoot

Dat klinkt ontzettend abstract, dus tijd voor een voorbeeld:  Een elektrische auto met een unieke ID kan data verzenden over de hoeveelheid verbruikte elektrische energie. Deze gegevens kunnen worden vergeleken met die van een voertuig met een verbrandingsmotor om een ​​’standaard hoeveelheid koolstofemissie’ te bepalen. Via een smart contract op de blockchain, kan de eigenaar van het voertuig worden gestimuleerd om de uitstoot onder het gemiddelde te houden zodat ze een vergoeding krijgen dat aan zijn ID is gekoppeld:

‘Het koolstofkrediet en de unieke ID als blockchain-transactie; het ontvangen, bij het blockchain-node, van een verzoek voor een transactie om goederen of diensten met het koolstofkrediet te kopen. Uitvoeren met minimaal een smart contract, van een blockchain-transactie in overeenstemming met het verzoek.’

Van hash naar blockchain

De CO2-emissiewaarde van de auto wordt verwerkt tot een hash, dit is een manier om data pseudoniem te maken. De hash wordt vervolgens verzonden naar de blockchain om daar eeuwig opgeslagen te worden. In het document staat:

‘De gebruiksgegevens worden verzameld door een IoT-sensor die operationeel is gekoppeld aan het elektrische voertuig en verzonden naar het blockchain-node via een computerapparaat dat zich in het elektrische voertuig bevindt.’

IoT staat voor internet of things, een verzamelbegrip om apparaten die met het internet verbonden zijn te beschrijven.

Opwarming van aarde tegengaan

In de patentaanvraag staat dat broeikasgassen de belangrijkste oorzaak zijn van de opwarming van de aarde. Daarom heeft VeChain Global Technology deze methode bedacht om koolstofemissietechnologie te implementeren. Maar het patent dient nog een doel. Met een eventueel product kan VeChain een ‘betrouwbaar en fraudebestendig multifunctioneel platform’ bieden aan bedrijven om hun CO2-emissiedata op te slaan. VeChain schrijft dat dit verwarring in koolstof data vermindert zonder dat een derde partij nodig is. Verder staat in de aanvraag:

‘Met deze oplossing kan een veilige en geloofwaardige registratie van de koolstofdata worden bereikt. Bovendien zou met sommige aspecten van het systeem een veilige en geloofwaardige implementatie en registratie van de handel in koolstof kunnen worden bereikt.’

Leave a Reply