blog

Schnorr en Taproot verbeteren schaalbaarheid en privacy op Bitcoin

By 15 oktober 2020No Comments

Schnorr en Taproot, twee langverwachte verbetervoorstellen voor Bitcoin, zijn vandaag geïmplementeerd in Bitcoin Core. Dat is de open-source software van Bitcoin, die je kan terugvinden op Github. Beide voorstellen zijn nog niet actief. Wanneer dit gebeurt, zullen Schnorr en Taproot zorgen voor meer privacy en een schaalbaarder netwerk.

Wat is Schnorr?

Schnorr-handtekeningen maakt Bitcoin meer privacy-gericht en zorgt tegelijkertijd voor een schaalbaarder netwerk.  Het idee bij Schnorr is dat elke transactie dezelfde handtekening krijgt. Zo ziet elke transactie er hetzelfde uit en zijn ze niet te onderscheiden.

Dat is ten eerste goed voor je privacy. Bij bitcoin is het bijvoorbeeld mogelijk om een transactie te versturen met een multisig wallet. Multisig betekent letterlijk meerdere handtekeningen. Je verdeelt dan het beheer van je bitcoin wallet onder verschillende personen, bijvoorbeeld jij en je partner.

Voorheen zag je op de blockchain dan een transactie met twee verschillende handtekeningen. Met Schnorr zijn deze handtekeningen samengebracht tot één handtekening. Je ziet geen verschil met een ander soort transactie.

Daarnaast zorgen Schnorr-handtekeningen ervoor dat er meer bitcoin transacties in een blok passen. Dat komt omdat handtekeningen ook data kosten. Volgens schattingen passen er met Schnorr 25 procent tot 30 procent meer transacties in een blok. Schnorr zorgt er dus ook voor dat er gemiddeld meer bitcoin transacties per seconde verwerkt kunnen worden.

En wat is Taproot?

Taproot is een toepassing die bitcoin smart contracts mogelijk maakt. Een smart contract is een toepassing die automatisch een taak uitvoert wanneer er aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Een multisig wallet waar we het net over hadden is een voorbeeld van zo’n smart contract: ‘Verstuur pas een transactie als twee personen deze ondertekenen.’

Maar deze smart contracts zijn wel openbaar zichtbaar wanneer zij uitgevoerd zijn. En dat is niet goed voor je privacy. Taproot lost dit op, zelfs de meest ingewikkelde slimme contracten zien er straks uit als gewone bitcoin transacties. Je kan dan geen gegevens meer terugvinden over de werking en de voorwaarden van een slim contract.

Honderden ontwikkelaars

In september werden bitcoin ontwikkelaars door developer Pieter Wuille uitgenodigd om naar de code te kijken van Schnorr en Taproot. Zo’n uitnodiging wordt ook wel een pull request genoemd. Alleen al bij Taproot hebben meer dan 150 ontwikkelaars de code bekeken en gecontroleerd.

Verbetervoorstellen van Bitcoin worden verwerkt in Bitcoin Improvement Proposals (BIP). Schnorr-handtekeningen en Taproot, BIP 340 en BIP 341, zijn twee van de grootste veranderingen van Bitcoin sinds de activering van Segregated Witness (SegWit). Dat is een implementatie die de blokgrootte van Bitcoin in 2017 flexibeler maakte. Schnorr is gebaseerd op de techniek van SegWit.

Hoe Schnorr en Taproot worden geactiveerd is nog niet vastgesteld. Afhankelijk van het gekozen consensusmechanisme kan het nog enige tijd duren, misschien wel een jaar, voordat de code wordt geactiveerd.

Leave a Reply