blog

Prijs van bitcoin wordt beïnvloed maar niet bepaald door coronavirus

By 17 mei 2020No Comments

Het jaar 2020 is nog niet eens halverwege en je kunt nu al boeken volschrijven over de impact op de mensheid, de economie en onze gezondheid.  De wereldbevolking heeft de afgelopen decennia niet vaker zo geworsteld met de economie en de bedreiging van het leven zoals we dat kennen.

Studie naar bitcoin en coronavirus

Maar naast het coronavirus heeft ook de bitcoin koers, de aandacht van velen weten te trekken. De prijsprestaties van bitcoin zijn doordrenkt met volatiliteit, waarbij verschillende studies zijn uitgevoerd om een patroon en correlatie tussen het coronavirus en bitcoin te analyseren.

In een recente studie werd een wavelet coherentieanalyse uitgevoerd tussen de dagelijkse data van slachtoffers van het coronavirus en de dagelijkse bitcoin koers. Er is gekeken naar data van de periode van 31 december 2019 tot 29 april 2020.

Alleen vanaf 5 april correlatie

Na toepassing van de waveletbenadering bleek dat de niveaus van COVID-19 wel degelijk bijdroegen aan een stijging van de bitcoinkoers. Dit werd pas zichtbaar in de periode na 5 april. Hetzelfde werd bevestigd door de bijgevoegde grafieken. Hier werd de geelachtige regio die in de onderstaande grafiek wordt uitgelicht, waargenomen als indicatie voor de stijging van de bitcoinprijs en het aantal slachtoffers.

Deze grafieken komen uit het onderzoek.

Studie is niet compleet

Hoewel we ervan uitgaan dat er geen fouten zitten in de data en in de bijbehorende analyse van die data, kun je niet alleen van deze data uitgaan. Veel factoren die invloed hebben op de koers van bitcoin zijn niet meegenomen.

Zo was de impact van de bitcoin halving onmiskenbaar tijdens de rally in april. Dit wordt ook bevestigd door het zoekvolume naar bitcoin halving op Google. Er werd extreem veel gezocht op deze zoektermen.

Verder zijn de fundamenten van bitcoin ook verbeterd en deze factoren zijn belangrijke katalysatoren die hebben bijgedragen aan het bullish sentiment.

De correlatie tussen het coronavirus en bitcoin nam alleen toe in de maand april, zoals hierboven beschreven. Om een duidelijker beeld te krijgen, is het belangrijk om het aantal toenemende gevallen vast te stellen met behulp van de situatieverslagen van de WHO.

Bitcoin is geen traditionele asset

Volgens berekeningen steeg het aantal gevallen van januari tot februari met 77 procent toen de correlatie nauwelijks merkbaar was tussen de prijs van bitcoin en het aantal overledenen. Van februari tot maart daalde het percentage tot 76 procent, en bleef de correlatie gering. Van maart tot april daalde het aantal gevallen echter tot 31 procent, maar de correlatie nam toe omdat de prijs van bitcoin hard steeg.

En dat is misschien ook wel de valkuil van dit soort studies, ze beschouwen bitcoin als een traditionele asset, en bitcoin is alles behalve dat.

Leave a Reply