blogExchanges

Koopkracht Bitcoin en Ethereum in stablecoins neemt toe, ook in DeFi

By 15 december 2020No Comments

Stablecoins kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Denk aan een middel om snel van volatiele cryptocurrency te handelen naar een stabielere munt. Ook worden stablecoins gebruikt om bitcoin en andere cryptocurrency te kopen.

Een nieuwe use case voor stablecoins is DeFi, je kunt stablecoins ook vastzetten in smart contracts, voor yield farming.

Stable coins, smart contracts en yield farming

Een korte uitleg van deze termen. Stablecoins zijn cryptocurrency’s waarvan de waarde gekoppeld is aan iets anders, zoals de dollar. Zo is er de USDT, een stablecoin genaamd tether die altijd 1 dollar waard is. DeFi staat voor gedecentraliseerde finance, een sector die alle financiële diensten van commerciële banken wil decentraliseren. Een smart contract is een contract geprogrammeerd om A te zeggen als B is behaald.

En yield farming… Yield farming is een manier om meer crypto te verdienen met je crypto. Dit houdt in dat je geld aan anderen leent via smart contracts. In ruil hiervoor krijg je vergoedingen in de vorm van crypto. Zogenaamde yield farmers gebruiken gecompliceerde strategieën. Ze verplaatsen hun crypto’s voortdurend tussen verschillende uitleenmarkten om hun rendement te maximaliseren.

Opwaartse trend stablecoins in DeFi

UNI is een van die uitleenmarkten, en toen dit stopte, nam het aantal stablecoins vastgezet in smart contract af. Maar de afgelopen weken is er weer een stijging zichtbaar. Deze nieuwe opwaartse trend is te zien in USDC, USDT en DAI.

Hieronder een grafiek van Glassnode, waarin je zit dat sinds 27 november er een opwaartse trend is.

Naarmate meer stablecoins worden vastgezet, meestal voor yield farming, neemt de beschikbare voorraad om te worden verplaatst naar niet-stabiele munten (zoals BTC en ETH) af, waardoor de beschikbare koopkracht voor deze activa afneemt. Dit effect wordt echter gecompenseerd doordat er het aanbod van stablecoins groeit, wat de toename van vastgezette stablecoins meer dan goedmaakt.

Circulerend aanbod groeit harder

Als we USDC als voorbeeld gebruiken (hoewel dit geldt voor alle grote stablecoins), zien we dat de toename van het totale circulerende aanbod de groei van het aanbod in slimme contracten overtreft. Dit betekent dat het vrij beschikbare aanbod van stablecoins nog steeds toeneemt, ondanks dat meer stablecoins worden vastgezet.

Hieronder vertegenwoordigt de blauwe lijn het aantal USDC dat vast zit in smart contracts. De gele lijn is het totale aanbod USDC.

Optimistische trend

Dit illustreert dat er niet alleen groei is in de DeFi-wereld (wat het vastzetten van stablecoins aangeeft), maar er is ook nog een verdere groei in het aantal liquide stablecoins. Met andere woorden, het aanbod van stablecoins dat beschikbaar is om Bitcoin en Ethereum mee te kopen blijft toenemen. Ondanks dat DeFi steeds meer van het totale aanbod in beslag neemt.

Glassnode noemt deze trend zeer optimistisch, omdat het duidt op groei in zowel traditionele cryptohandel als nieuwe vormen van opbrengst in crypto.

Leave a Reply