blog

G20 moet stablecoins beter reguleren vanwege financiële stabiliteit

By 15 april 2020No Comments

De Financial Stability Board (FSB) heeft een aanbeveling geschreven over hoe de G20 moet omgaan met stablecoins. Deze kunnen volgens de FSB de financiële stabiliteit ondermijnen en grote economieën moeten passend regelgevingskader implementeren.

Aanbevelingen aan G20

De FSB, een internationale instantie die toezicht houdt en helpt bij het vormgeven van beleid voor het wereldwijde financiële systeem, heeft 10 aanbevelingen over stablecoins geschreven. Deze aanbevelingen zijn gericht aan de Group of 20 Economies (G20). Nederland wordt door de Europese Unie vertegenwoordigd in de G20.

Groot risico voor financieel systeem

In het document (PDF) staat dat stablecoins aan dezelfde regels zouden moeten voldoen als andere bedrijven met dezelfde risico’s. Er staat onder andere in:

Hoewel stablecoins kunnen bijdragen aan een nieuw wereldwijd betalingssysteem, kunnen dergelijke instrumenten systeemrisico’s voor het financiële systeem en aanzienlijke risico’s voor de reële economie opleveren, onder meer door de vervanging van binnenlandse valuta’s.

Witwassen en terrorisme

De FSB zei ook dat er internationale samenwerking moet zijn om te voorkomen dat een stablecoin verschillende rechtsgebieden binnendringt. Ook moeten stablecoin bedrijven de risico’s effectief beheren, operationeel veerkrachtig zijn en goed beveiligd zijn. En natuurlijk de aloude beweegreden: ze mogen niet gebruikt worden voor witwassen en terrorismefinanciering.

Relevante autoriteiten moeten, waar nodig, de regelgevende bevoegdheden verduidelijken en mogelijke hiaten in hun binnenlandse kaders aanpakken om de risico’s van wereldwijde stablecoins aan te pakken.

Allemaal dankzij Libra

Het lijkt alsof deze aanbevelingen uit de lucht komen vallen, maar de FSB is hier al een tijd mee bezig. Dat komt grotendeels doordat Facebook met ‘cryptocurrency’ Libra op de proppen kwam. Eerder verklaarde David Marcus, die het Libra-project leidt, dat Libra geen stablecoins is. Later zaaide Mark Zuckerberg twijfel, door te stellen dat Libra wel als zodanig beschouwd zou kunnen worden.

Libra werd naar eigen zeggen gesteund door een paar van de grootste bedrijven van de wereld. Meerdere bedrijven hebben inmiddels hun steun ingetrokken, al dan niet onder druk van regeringen. Deze regeringen achten de tijd nog niet rijp voor de Libra omdat er geen duidelijke regelgeving is. Ook zijn de risico’s nog niet in kaart gebracht.

Dit is niet de eerste keer dat een grote internationale organisatie hun zorgen uiten over stablecoins. Vorig jaar waarschuwde een werkgroep van de G7 dat stablecoins een bedreiging zouden kunnen vormen voor de marktintegriteit.

Leave a Reply