blog

Eerste Kamer negeert Europese richtlijn en stemt voor anti cryptowet

By 22 april 2020No Comments

Gisteravond is er in de Eerste Kamer gestemd voor wat gerust een anti cryptowet genoemd mag worden. Officieel is het een wijziging van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn. Eigenlijk zou hier al op 10 januari een beslissing over genomen worden, deze deadline is vanwege allerlei redenen verplaatst naar 21 april.

Het wetsvoorstel is in december 2019 al door de Tweede Kamer aangenomen. Nu heeft de Eerste Kamer dus ook ingestemd.

Bijna unaniem

Alle partijen in de Eerste Kamer stemden voor de anti cryptowet behalve de PVV en eenmansfractie Otten. Laatstgenoemde diende een motie in maar deze is verworpen. Dit betekent dat aanbieders van cryptocurrency, waaronder BTC Direct en BLOX, binnenkort vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

De naam van de wet zegt het al, cryptocurrency staat er niet goed op bij de Nederlandse politiek. We kennen de argumentatie allemaal, en minister Hoekstra herhaalde dit nogmaals. In het voorstel staat namelijk:

De anonimiteit van virtuele valuta maakt het mogelijk ze te misbruiken voor criminele doeleinden.

Sjors Provoost deed gisteravond verslag.

Nederland gaat hierbij verder dan wat de Europese richtlijn voorschrijft. In de richtlijn staat dat cryptobedrijven zich moeten inzetten tegen witwassen van geld en financiering van terrorisme. De Nederlandse overheid gaat nog een stap verder door cryptobedrijven onder de WwFT te scharen. Deze wetgeving is eigenlijk voor financiële instellingen zoals banken bedoeld.

Hierdoor moeten cryptobedrijven ook hun verwachte omzet kenbaar maken en worden de eigenaren gescreend.

Wat betekent dit in de praktijk?

De nieuwe wet is van toepassing op twee soorten bedrijven. De eerste zijn zogenaamde brokers of wisselkantoren, waar je fiatgeld omwisselt voor cryptocurrency. De tweede soort is van toepassing op custodial walletaanbieders. Custodial betekent in dit geval dat de walletaanbieder de private keys van de coins zelf in beheer heeft.

Dit betekent dat alle bedrijven die hier onder vallen zich moeten registreren bij de Nederlandsche Bank, zij treden namelijk op als toezichthouder. DNB beoordeelt verzoeken tot registratie op betrouwbaarheid en geschiktheid.

Dit zou in totaal 1,7 miljoen euro per jaar moeten kosten, dit bedrag moet worden betaald door de cryptosector. Er van uitgaande dat 50 bedrijven zich registreren, dan komt dit uit op 34.000 euro per bedrijf. Let wel, dit bedrag staat niet vast en is geen duidelijkheid overgegeven door de minister. Al deze bedrijven worden opgenomen in een openbaar register van DNB.

Cryptobedrijven moeten een intern systeem hebben waarin ze ongebruikelijke transacties bijhouden. Deze moeten worden gemeld bij de politie en Financial Intelligence Unit (FIU). Dat gaat uiteraard niet alleen over de transactie zelf, denk ook aan persoonsgegevens.

Als de wet eenmaal ondertekend is door de koning en een ingangsdatum is bepaald, dan geldt een overgangsregeling van zes maanden.

Wat betekent dit voor de crypto industrie van Nederland?

Elk cryptobedrijf moet dus naar verwachting 34.000 euro ophoesten. Dat is voor het ene bedrijf moeilijker dan voor de andere. Dat kan betekenen dat bedrijven ervoor kiezen om te stoppen of om te verhuizen. Daarnaast lijkt dit ook de doodsteek te worden voor nieuwe ideeën van start ups.

Mark Bakker, eigenaar BTC Direct:

De maatregelen zorgen ervoor dat kleine bedrijven het moeilijker gaan krijgen en dat innovatie in de cryptohoek afremt. Dat is heel jammer. Maar dit is nu ook onze nieuwe realiteit, wij hebben er vertrouwen in dat dit voor BTC Direct en BLOX goed komt. Wij hebben alle voorbereidingen al getroffen en zijn er klaar voor.

Vanuit de Nederlandse Vereniging Bitcoinbedrijven zijn er kritische vragen gesteld en is er veel informatie aangeleverd. Toch lijkt hier weinig mee gedaan te zijn, getuige de vragen en opmerkingen van de aanwezige politici.

Leave a Reply