blog

Amerikaanse politici willen weten of Bitcoin bedreiging is voor dollar

By 17 februari 2022No Comments

Op 7 september 2021 maakte El Salvador wettig dat bitcoin een legaal betaalmiddel is in het Midden-Amerikaanse land, naast de Amerikaanse dollar. Een groep Amerikaanse senatoren vertrouwt de boel niet en zij introduceerden afgelopen dinsdag wetgeving rond de acceptatie van bitcoin in El Salvador.

Het doel is uiteindelijk om in kaart te brengen of de status van bitcoin in El Salvador een gevaar kan worden voor de Amerikaanse dollar.

Periodiek verslag van El Salvador en Bitcoin

Het wetsvoorstel draag de naam The Accountability for Cryptocurrency in El Salvador (ACES) en werd door onder andere senatoren Jim Risch, Bob Menendez (DN.J.) en Bill Cassidy opgesteld en ingediend.

Het wetsvoorstel zou, indien aangenomen, het ministerie van Buitenlands Zaken verplichten om periodiek verslag te doen over wat er gaande is in El Salvador met betrekking tot bitcoin. Daarnaast moet dit ministerie een plan opstellen om potentiële risico’s voor het Amerikaanse financiële systeem te beperken.

In het wetsvoorstel staat:

Niet later dan 90 dagen na de indiening van het rapport vereist door lid 19 (a), zal de staatssecretaris, in coördinatie met de hoofden van andere relevante federale departementen en agentschappen, aan de bevoegde commissies van het Congres een plan voorleggen om elk potentieel risico voor het financiële systeem van de Verenigde Staten dat wordt gevormd door de goedkeuring van een cryptocurrency als wettig betaalmiddel in El Salvador; en elk ander land dat de Amerikaanse dollar als wettig betaalmiddel gebruikt.

Invloed op burgers en bedrijven

Om bovenstaand stuk iets beter in context te plaatsen: El Salvador heeft geen eigen valuta, hiervoor gebruikten zij lange tijd alleen de Amerikaanse dollar, hier is vorig jaar bitcoin bijgekomen. Vanuit de positie van die Amerikaanse politici is het wel te begrijpen dat ze alle risico´s willen in zien.

Verwacht wordt dat in het verslag wordt gerapporteerd over hoe El Salvador het voor elkaar heeft gekregen om van bitcoin een legaal betaalmiddel te maken, evenals een onderzoek naar hoe die wet burgers en bedrijven raakt.

Het rapport zou bijvoorbeeld het proces beschrijven dat El Salvador volgde om zijn bitcoin-wet te ontwikkelen en uit te voeren, de mate waarin zijn burgers cryptocurrency gebruiken en het technische vermogen van het land om met beveiligingsrisico’s om te gaan.

In welk klimaat kan bitcoin slagen?

Daarnaast wordt ook gevraagd naar de omstandigheden. In welk klimaat kan bitcoin slagen? Om dit te bepalen is informatie nodig over de bancaire sector van El Salvador, en of deze toegankelijk is voor de normale bevolking. Daarnaast moet er ook data in worden opgenomen over internationale transacties vanuit de VS naar El Salvador. Denk aan geld wat immigranten sturen naar hun achtergebleven familie.

Omzeilen Amerikaanse sancties

Het rapport zou ook zaken onderzoeken zoals ´El Salvador’s bilaterale economische en commerciële relatie met de Verenigde Staten en het potentieel voor verminderd gebruik door El Salvador van de Amerikaanse dollar.´ Ook moet worden gekeken naar de relaties met organisaties zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en World Bank en elke mogelijkheid om cryptocurrency te gebruiken om Amerikaanse sancties te omzeilen.

Het wetsvoorstel leest verder:

De acceptatie van Bitcoin door El Salvador als wettig betaalmiddel roept grote zorgen op over de economische stabiliteit en financiële integriteit van een kwetsbare Amerikaanse handelspartner in Midden-Amerika, aldus een van de betrokken politici. ´Dit nieuwe beleid heeft het potentieel om het Amerikaanse sanctiebeleid te verzwakken, waardoor kwaadaardige actoren zoals China en georganiseerde criminele organisaties meer macht krijgen. Onze tweeledige wetgeving streeft naar meer duidelijkheid over het beleid van El Salvador en vereist dat de regering het potentiële risico voor het Amerikaanse financiële systeem beperkt.

Ok boomers

De president van El Salvador, Nayib Bukele, reageert zoals alleen hij kan reageren. Hij zegt dat de VS zich niet met El Salvador moet bemoeien.

Leave a Reply