blog

Schrepel van Universiteit Utrecht en Buterin van Ethereum pleiten voor blockchain bij kartelrecht

By 17 juli 2020No Comments

Toen Thibault Schrepel en Vitalik Buterin hun artikel Blockchain Code as Antitrust uitbrachten tijdens het hoogtepunt van het coronavirus in mei, konden ze het niet presenteren en bespreken op conferenties.

Om het bereik van hun paper te vergroten, presenteerden Schrepel en Buterin, de oprichter van Ethereum hun paper aan het publiek op YouTube. Thibault Schrepel is docent Europees economisch recht aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Utrecht en verbonden aan de faculteit van het Berkman Klein Center for Internet & Society van de Harvard University.

Bllockchain en kartelrecht hebben hetzelfde doel

De paper gaat over een verenigde theorie van decentralisatie, ze schrijven over het ontmantelen van monopolies in de echte wereld en het coderen van smart contracts. De auteurs stellen dat staten publieke, toestemmingloze (permissionless) blockchains moeten gebruiken als aanvulling op antitrustwetgeving. Een ander woord hiervoor is kartelrecht, ofwel wetgeving om te voorkomen dat ondernemingen een te grote machtspositie krijgen.

‘Zowel antitrustwetgeving als blockchain streven naar decentralisatie,’ zegt Schrepel in de video. Ze gaan allebei over het mogelijk maken dat iedereen in een markt economische macht krijgt. De antitrustwetgeving doet dit door te voorkomen dat bedrijven te veel economische macht hebben. Blockchains doen dit door het aantal tussenpersonen te verminderen en peer-to-peer transacties mogelijk te maken.

Staten kunnen niet altijd handhaven

Schrepel, die naast zijn functie bij Berkman Klein ook hoogleraar is aan de rechtenfaculteit van de universiteit van Utrecht, legt in de paper uit dat rechtssystemen proberen om markten goed te laten functioneren, maar dat er situaties zijn waarin de rechtsstaat tekort schiet. Soms is dat omdat twee staten niet kunnen samenwerken en soms is dat, omdat een staat zelf niet de kracht heeft om zijn eigen regels te handhaven.

Soms ontkom je niet aan centralisatie

Buterin gebruikte zijn schermtijd om in te gaan op misvattingen over blockchains. Hij zegt dat het allerbelangrijkste van blockchain is, is dat elk aspect van de technologie gedecentraliseerd moet worden. Volgens Vitalik Buterin kan er sprake zijn van centralisatie wanneer het waardevol is om gecentraliseerde actoren te hebben, denk aan aanbieders van wallets tot layer-2 infrastructuurbedrijven.

‘Tegelijkertijd is er deze druk om echt te proberen de mate waarin dit gebeurt te verminderen… vanaf de protocollaag proberen we te streven naar meer decentralisatie op de applicatielaag en de andere lagen.’

Pragmatisme belangrijk

Screpel is het er mee eens dat het doel in bij blockchain en bij antitrustwetgeving moet zijn om op pragmatische wijze, in plaats van dogmatische wijze, decentralisatie na te streven: ‘Het gaat om decentralisatie die efficiëntie creëert.’

Schrepel en Buterin moedigen overheden aan om sandboxes en legale veilige havens voor technologie op te zetten, zodat de blockchain meer gedecentraliseerd kan worden. Dit zou uiteindelijk moeten kunnen helpen bij het bereiken van de doelstellingen van het kartelrecht.

Leave a Reply