blog

Passief inkomen krijgen op cryptocurrency indexen is niet genoeg

By 27 december 2020No Comments

Passief beleggen in de wereld van traditionele financiën is, nou ja … passief. En het is niet alleen het feit dat passieve indexen beleggers toegang bieden tot aandelen zonder dat er iets aan de samenstelling van de index hoeft te worden gedaan. Het is ook zo dat het houden van aandelen fundamenteel een passief spel is.

Geen verplichting als aandeelhouder

Het hebben van een aandeel geeft de belegger recht op economische en bestuursrechtelijke rechten binnen een bedrijf, maar er zijn geen prestatieverplichtingen als aandeelhouder. Als aandeelhouder is het volkomen prima om gewoon een aandeel voor altijd aan te houden, dividend te innen en in de loop van de tijd te genieten van kapitaalgroei door aandelen in een bedrijf te houden.

Zelfs als een aandeelhouder zijn bestuursrecht zou uitoefenen, zijn er grenzen aan wat hij kan doen. Natuurlijk kunnen aandeelhouders dingen doen zoals stemmen op nieuwe bestuursleden, de beloning van het management aanpassen en belangrijke financiële transacties, zoals fusies en overnames, goedkeuren of afwijzen.Dagelijkse gang van zaken

Maar aandeelhouders beheren bedrijven niet rechtstreeks. De aandeelhouders van Apple stellen geen prijzen vast voor de nieuwste iPhones van Apple, noch bepalen de aandeelhouders van Amazon welke nieuwe markten Amazon zou moeten betreden. Meestal zijn aandeelhouders, afgezien van activistische situaties, afwezig als het gaat om de activiteiten van een bedrijf. En hetzelfde kan gezegd worden voor indexfondsen die, hoewel ze een aanzienlijk deel van de meeste beursgenoteerde bedrijven bezitten, geen macht kunnen uitoefenen.

Crypto is een ander verhaal.

Tokens houden is actief

Tokens vasthouden is een actief spel. In veel gevallen beheersen tokenhouders de protocollen rechtstreeks en nemen zij de risico’s van de protocollen op zich. In Synthetix slaan tokenhouders actief synthetische activa op en beheren ze de schuld van de protocollen. Bij Aave bepalen tokenhouders actief de risicoparameters van hun kredietmarkten en verzekeren ze het protocol in geval van insolventiegebeurtenissen.

En bij Nexus Mutual regelen tokenhouders de onderlinge transacties en bepalen ze welke claims worden uitbetaald. Voor het uitvoeren van deze activiteiten ontvangen actieve tokenhouders protocolbeloningen in de vorm van vergoedingen (tokens), terwijl passieve houders vaak niets ontvangen.

Indexen concurreren

Over het algemeen zijn indexen een spel van verzamelen van kapitaal waarbij indexaanbieders concurreren om triljoenen dollars aan kapitaal van investeerders. De manier om investeerders aan te trekken, is door hen stimulansen te bieden die voldoen aan hun behoeften op het gebied van activablootstelling en diversificatie (ofwel, wat zit er in een index).

Maar de samenstelling van een index is slechts het halve spel in de cryptowereld. De andere helft is wat de tokens in een index doen voor de activa van een investeerder, omdat crypto-activa bedoeld zijn om productief te zijn.

Meer functies

De meeste cryptoprojecten erkennen het feit dat het aanhouden van tokens een actief spel is. Veel indexproducten, zoals die van PowerPool en PieDAO, zijn geïmplementeerd als forks van Balancer liquiditeitspools, wat betekent dat activa in de pool beschikbaar worden gesteld om tegen te handelen. Maar nu gaan protocollen nog een stap verder, door het toevoegen van functies zoals meta-governance en fondsbeheerstrategieën. De gecombineerde functies bieden indexbeleggers een combinatie van bestuursdelegatie en rendementstrategieën op hun tokens, die de basis vormen om beleggers te verleiden deze indices te kopen om redenen die verder gaan dan alleen de samenstelling van de index.

Dit is nog maar het begin. De volgende ontwikkeling wordt als passief beleggen omslaat in passief participeren. Ryan Watkins legt dit goed uit in onderstaand draadje.

Leave a Reply