blog

Europa bereidt crypto voorstellen DORA en MiCA voor

By 25 november 2021No Comments

De Raad van de Europese Unie heeft woensdag twee voorstellen voor digitale activa aangenomen, met als doel het creëren van regelgevingskaders voor cryptocurrency. Het doel is uiteraard consumentenbescherming en het verminderen van cyberdreigingen.

Voor het tegengaan van witwassen en financiering van terrorisme zijn andere richtlijnen in het leven geroepen.

Innovatie en beschermen van markt

Zowel de Verordening Markten in Crypto-activa (MiCA) als de Digital Operational Resilience Act (DORA) maken deel uit van het digitale financieringspakket van de Raad. Dat pakket bevat ook de algemene strategie van de Raad met betrekking tot de regulering van crypto-activa en een voorstel over blockchain.

Het is de bedoeling om uniforme verkeersregels voor crypto in de EU te creëren om innovatie te bevorderen met beleggersbescherming in alle lidstaten, in plaats van een gefragmenteerde benadering mogelijk te maken waarin de normen van land tot land verschillen.

Wachten op akkoord

In  het voorstel valt te lezen:

‘Het digitale geldwezen neemt een steeds belangrijker plaats in het Europese economische landschap in. Het is essentieel om innovatieve bedrijven een stimulerend klimaat te bieden, maar dan met beperking van de risico’s voor investeerders en consumenten. Volgens mij vormt het akkoord van vandaag een mooi evenwicht daartussen. Deze dossiers zijn een prioriteit voor het voorzitterschap. We hopen nu snel een akkoord met het Europees Parlement te bereiken over beide voorstellen.’

Andrej Šircelj, minister van Financiën van Slovenie in het voorstel:

‘Een specifiek en geharmoniseerd kader is daarom op het niveau van de Unie nodig om te voorzien in specifieke regels voor crypto-activa en aanverwante activiteiten en diensten en om het toepasselijke rechtskader te verduidelijken. Een dergelijk geharmoniseerd kader moet ook betrekking hebben op diensten met betrekking tot cryptoactiva wanneer deze diensten nog niet onder de wetgeving van de Unie inzake financiële diensten vallen.’

MiCA voor transparantie

De MiCA creëert een kader voor de uitgifte en diensten met betrekking tot overdraagbare crypto-activa, en roept bedrijven vooral op om transparant te zijn in hun activiteiten. Waar het op neer komt is dat marketing eerlijk en duidelijk identificeerbaar als advertentie moet zijn. Denk hierbij aan reclame voor ICO’s of memecoins.

Er zijn uitzonderingen, alle digitale valuta’s of tokens van de centrale bank of andere overheidsinstanties zijn vrijgesteld. Maar ook tokens die functioneren als loyaliteitspunten, NFT’s of tokens die fysieke activa of diensten vertegenwoordigen. Het voorstel is ook duidelijk dat de regelgeving van toepassing zal zijn op natuurlijke of rechtspersonen, niet op de technologie zelf.

DORA tegen spionage van derde partijen

De DORA stelt risicobeheermandaten voor informatie- en communicatietechnologie op. Naast het verplicht stellen van het testen van deze systemen om cyberrisico’s af te wenden, creëert het een uniform rapportagekader voor eventuele incidenten.

Europese regelgevers kunnen hierdoor beter onderzoeken wat de impact is als bedrijven gebruik maken van derde partijen voor informatie- of communicatietechnologie. Dit lijkt gericht op derde partijen die verdacht worden van spionage namens andere overheden.

De Raad zal met het Parlement in onderhandeling treden over de voorstellen, en zodra er een voorlopig akkoord is bereikt, zullen beide instellingen de verordeningen formeel aannemen.

Leave a Reply