blog

Bitonic verslaat De Nederlandsche Bank: Eis wallet-verificatie onrechtmatige voorwaarde

By 20 mei 2021No Comments

De hele cryptosector kijkt al een tijd uit naar het vonnis in de zaak van Bitonic tegen De Nederlandsche Bank. Bitonic is in het gelijk gesteld, de eis van DNB voor het controleren van elke individuele wallet blijkt een onrechtmatige voorwaarde.

Onvoldoende recht

Bitonic ontving gisteravond een mail met het verlossende woord: ‘Na heroverweging komt DNB tot het oordeel dat deze door DNB gegeven invulling van artikel 2, tweede lid, RtSw onvoldoende recht doet aan de ruimte die een instelling heeft om deze norm risicogeoriënteerd in te vullen. DNB heeft het registratievereiste daarom ten onrechte als voorwaarde gesteld voor de registratie van Bitonic.’

Registratie bij DNB

Sinds mei 2020 moeten cryptobedrijven een registratie verkrijgen van DNB. Een van de vereisten is dat deze bedrijven de ontvangstadressen van klanten moeten kennen en controleren. Stel dat je bij BTC Direct bitcoin koopt, dan moet een screenshot van jouw walletadres aangeleverd worden.

Bitonic was het niet eens met deze eis en spande een bezwaarprocedure aan.  De toezichthouder was na de eerdere voorlopige voorziening die door Bitonic hierover was aangespannen al door de rechter opgedragen om het bezwaar met spoed te behandelen.

Onnodig hoge kosten en lasten

Bitonic schrijft op hun website:

‘We zijn verheugd dat onze klanten hierdoor verlost worden van een onrechtmatige controle. Tegelijkertijd zijn we bezorgd dat de toezichthouder pas gehoor gaf aan de noodsignalen vanuit de industrie na tussenkomst van de rechter. Wat als Bitonic niet naar de rechter was gegaan?’

‘We hopen dat de politiek hier verder op wil reflecteren. De hele sector is door deze situatie onnodig geconfronteerd met hoge kosten en administratieve lasten, terwijl vooraf al gewaarschuwd is voor de inbreuk op de privacy van burgers en het risico van overmatig toezicht. Dit schaadt innovatie en het ondernemingsklimaat in Nederland. Een schril contrast met de claim dat Nederland een innovatief ondernemersklimaat stimuleert.’

Leave a Reply