blog

Bitcoin tegen massasurveillance en het sleepnet van China

By 27 november 2019No Comments

Eind vorig jaar schreef Alex Gladstein een goed stuk in Time Magazine over waarom bitcoin kan bijdragen aan vrijheid. Het artikel vertelt het lot van Venezolaanse vluchtelingen die Colombia binnenstromen nadat ze zagen hoe hun eigen geld, de bolívar, minder waard werd dan toiletpapier.

Gladstein werkt voor de Human Rights Foundation en hij analyseert hoe hyperinflatie en autoritaire regeringen burgers dwingen tot radicale alternatieven.

Bescherm jezelf tegen de grillen van de overheid

Hij schreef in 2018 in het artikel van Times Magazine:

‘Venezuela isn’t the only place where people can use Bitcoin as an escape valve. In Zimbabwe, Robert Mugabe printed endless amounts of cash and inflated the savings of his citizens into nothing, but his successors can’t print more bitcoin.

In China, Xi Jinping can track all of your transactions on Alipay and WePay, but he cannot orchestrate mass surveillance on all Bitcoin payments. In Russia, Vladimir Putin can target an NGO and freeze its bank account, but he can’t freeze its Bitcoin wallet.’

Beknopte vertaling: wereldleiders kunnen geld printen en voor inflatie zorgen, al je transacties tot op microniveau volgen en willekeurig bankrekeningen bevriezen, maar bitcoin biedt een uitweg.

Ook voor veilige landen

Bijna een jaar nadat zijn artikel in Time Magazine stond, is Gladstein nog steeds overtuigd dat bitcoin altijd zal blijven bestaan ​​als middel om waarde uit te wisselen. Waar hij in dat artikel vooral schreef over de noodzaak voor bitcoin voor vluchtelingen denkt hij nu dat ook onze ‘veilige’ maatschappij snel de noodzaak voor bitcoin gaat zien. Dat geldt ook voor mensen die nu geen noodzaak kunnen bedenken voor een gedecentraliseerde valuta, waar de overheid niet de baas over is.

Bitcoin blijft een luis in de Chinese pels

Dat komt omdat China de regels aan het herschrijven zijn van wat je met geld kan doen. Hij refereert hiermee naar de plannen voor een eigen Chinese cryptocurrency, voor zover je dat zo mag noemen, waarmee nog meer controle kan worden uitgeoefend.

Bitcoin blijft een luis in de Chinese pels. Gladstein sprak hierover tijdens zijn keynote Bitcoin Versus Big Brother: Financial Rights Are Human Rights in Helsinki tijdens SlushHQ. Dit is een bijeenkomst waar 25.000 mensen van over de hele wereld bijeenkwamen, waaronder 3.500 startups en 2.000 investeerders, om te bespreken hoe ze succesvolle bedrijven kunnen bouwen door nieuwe technologieën te gebruiken voor toekomstige economieën.

Een van de belangrijkste dingen die hij zei:

“Bitcoin is a huge problem for them because it ruins their plans. It is a digital currency that they cannot control that is beyond their micro surveillance and is likely to get more difficult to control. So I guess the solace or the little silver lining for civil rights activists or anyone who is trying to push back against injustice, will be that Bitcoin will always exist and will always be an option. And even with peer-to-peer trading, you’ll always be able to access it.

So even in the most Orwellian circumstance, you could still meet up with someone in China and invite them over to my place and they could help me with ‘homework’ or something, and I could then pay them with this digital currency. And I could just write, ‘Oh, it was for homework.’ But on the side, they’re sending me Bitcoin and the Chinese government doesn’t know about it. So I think there will always be a way for us to have this sort of parallel economy.”

Hij verwijst naar een fictieve toekomst die misschien helemaal niet zo fictief meer is. Het is een toekomstvisie waar George Orwell met zijn roman 1984 beroemd mee is geworden. In deze fictieve maatschappij bezitten mensen alleen die paar vierkante centimeters in hun hoofd, al het andere valt onder controle van de staat.

Effect op de rest van de wereld

Gladstein onderzoekt de bedoelingen en de methode achter het sociale kredietstelsel van China. Hij zegt dat financiële gegevens van sociale mediaplatforms en andere openbare portals worden gebruikt om een ​​gedetailleerd profiel van een burger op te stellen. Aan de hand van dit profiel wordt bepaald wat iemands financiële opties en vrijheden zijn. Zo wordt besloten of je wel of geen lening kan krijgen, of je een gekuiste versie van het internet krijgt voorgeschoteld en naar wat voor soort scholen je kinderen kunnen gaan.

Hij verwacht dat de lange arm van China zijn effect op de rest van de wereld gaat krijgen:

“Don’t think this couldn’t happen in your country. It will be spreading around the world.”

Leave a Reply