blog

Bitcoin prijs herstelt door bereiken koopzone, een analyse

By 23 juni 2021No Comments

Na een lange periode van onzekerheid en massale verkoop kregen we gisteren eindelijk weer eens een positief signaal: de markt trok ineens aan met een felle inkoopstorm en dat leverde een prijsstijging van meer dan 20% op. Dat was een welkome beweging van de markt.

Toch was er geen positief nieuws gemeld. Geen nieuw land dat bitcoin als valuta invoert. Geen raketman die dogecoin laat vallen. Als er al nieuws was, was dat minder positief. Toch besloten we massaal in te kopen. Is het vertrouwen ineens terug? Laten we kijken wat we kunnen zien aan de grafieken.

Openingsprijs 2021 biedt redding

In de weekgrafiek hieronder, in dollars en voor elke week een kaars, is te zien dat de prijs deze week even de openingsprijs van dit jaar aantikte: afgerond 29.000 dollar (24.293 euro). Dit prijsniveau is een prima support. Maar eigenlijk meer dan dat, want de daling kwam niet alleen tot stilstand, de prijs schoot zelfs stevig omhoog om zich weer boven de EMA50 te nestelen.

EMA staat voor Exponential Moving Average en is een gewogen voortschrijdend gemiddelde over een aantal kaarsen, hier dus 50. De EMA50 doet zich gelden als dynamische support waar de prijs maar niet onder kan blijven. We zoomen even in op dagniveau voor meer details.

Koopzone als trampoline

Daar is-tie dan! De veelbesproken Death Cross (Kruising des Doods): het moment dat de EMA50 (de groene lijn in de grafiek hieronder) onder de EMA200 duikt (de rode lijn). Dit wordt vaak gezien als slecht voorteken en het sentiment van de markt kan hierdoor beïnvloed worden, wat kan leiden tot een verdere prijsdaling. Maar in de grafiek hieronder is te zien dat wanneer de prijs onder de 33.300 dollar (27.895 euro) duikt, men direct aan het inkopen slaat (zie het oranje vlak ‘Koopzone’).

We zitten nu in een interessant spanningsveld: aan de ene kant geeft de Death Cross aan dat het allemaal hel en verdoemenis is, maar aan de andere kant geven de week EMA50 (hier niet zichtbaar en ligt rond de 33.300 dollar) en de openingsprijs van dit jaar solide ondersteuning. En die is zo intens dat de koopzone als een trampoline fungeert en wanneer de prijs in dit gebied komt wordt het direct weer omhoog gelanceerd.

De SMAs (Simple Moving Average) kruisten al 4 dagen geleden, maar de EMAs nu pas. Dit komt omdat de recente data zwaarder weegt bij de EMA en het moment dus wat verschuift.

Prognose

Wat mogen we verwachten van de bitcoin koers de komende dagen? Het blijft een complex verhaal met vele tegenstrijdige krachten. Heeft de Death Cross toch zijn vermaledijde invloed of heeft de afzet op de trampoline bitcoin veiliggesteld? We geven zoals altijd twee scenario’s: één bearish (negatief) en één bullish (positief).

Bearish

Door de laatste sprong bevindt bitcoin zich weer in het kanaal tussen de 39.300 dollar (32.921 euro) en de 33.300 dollar (27.895 euro). Mocht de ondergrens hiervan weer getest moeten worden en dit niet houden, dan valt bitcoin weer in de koopzone. Hopelijk geeft dit weer een impuls.

Bullish

Mocht het positieve sentiment echt een voet tussen de deur krijgen dan kan de bovenkant van het kanaal weer getest gaan worden en kan bitcoin misschien een poging wagen zich te begeven naar de 40.000 dollar regionen.

Leave a Reply