blog

Bitcoin is gevaarlijk als wettig betaalmiddel schrijft IMF

By 27 juli 2021No Comments

Het Internationaal Monetair Fonds heeft middels een blog waarschuwingen gegeven aan landen die bitcoin willen adopteren als wettig betaalmiddel. De consequenties kunnen volgens het toonaangevende financiële instituut ernstig zijn. Volgens de auteurs van het blog kan de adoptie van bitcoin aantrekkelijk zijn voor landen zonder stabiele inflatie en is het een manier om mensen te voorzien van een bankrekening.

Het is volgens auteurs Tobias Adrian en Rhoda Weeks-Brown echter de vraag of die voordelen opwegen tegen de potentiële kosten voor de economie in het algemeen. Zo wijzen Adrian en Weeks-Brown onder andere op het risico van onstabiele binnenlandse prijzen, verhoogde risico’s op witwassen en meer moeite met het bestrijden van het financieren van terrorisme. Daarbij zijn er allerlei macro-economische factoren die het adopteren van bitcoin volgens de twee schrijvers tot een groot risico maken.

Voornamelijk volatiliteit lijkt een probleem

Adrian en Weeks-Brown zien vooral de volatiliteit van de bitcoin koers als een probleem van het adopteren van bitcoin als primaire betaal- en spaarmiddel in een land. Zo stippen ze onder andere aan dat bitcoin dit jaar een piek bereikte van 65.000 Amerikaanse dollars om daarna weer 50 procent van die waarde te verliezen. Wat volgens de schrijvers van het blog geen goede basis is voor een economie.

Al lijken critici soms te vergeten dat het voor landen als El Salvador economisch gezien nooit een feestje geweest is. In de afgelopen twaalf jaar heeft bitcoin laten zien over een periode van meerdere jaren altijd aan koopkracht te winnen. Als landen op basis van de eigenschappen van bitcoin besluiten hun economie voor een belangrijk deel aan de digitale munt te verbinden, dan hebben ze in ieder geval een kans om in een betere positie te komen.

Landen als El Salvador hebben weinig te verliezen en stappen met de adoptie van bitcoin uit een systeem dat ze überhaupt nooit echt iets gegeven heeft. Het is bijzonder dat een organisatie als het IMF dat soort onderwerpen nooit aanhaalt als het gaat over de keuze van El Salvador om bitcoin te adopteren als wettig betaalmiddel.

Bitcoin heeft weinig kans in de Westerse wereld

Volgens Adrian en Weeks-Brown heeft bitcoin weinig kans in landen met een stabiele inflatie en betrouwbare financiële instellingen. Huishoudens en bedrijven hebben volgens de auteurs van het blog weinig incentive om in bitcoin te sparen, aangezien de waarde “te volatiel is en niet gerelateerd is aan de reële economie.”

Op de korte termijn is de waarde van bitcoin zeker volatiel en kan de koers stevig schommelen. Kijk wat dat betreft alleen al naar de afgelopen 24 uur. Op de lange termijn is het tot nu toe echter een ander verhaal gebleken. Steeds meer mensen raken overtuigd van de eigenschappen van bitcoin als geld en verkiezen de digitale munt boven fiatmunten als de euro en de dollar.

Als betaalmiddel heeft bitcoin nog stappen te zetten, maar als spaarmiddel bewijst het al twaalf jaar zijn waarde. Wat dat betreft is het vreemd dat Adrain en Weeks-Brown bitcoin als een interessante optie zien voor mensen zonder toegang tot financiële dienstverlening, maar niet als een store of value. Als je kijkt naar de prestaties van bitcoin ten opzichte van iedere fiatmunt over de afgelopen twaalf jaar is het in die periode in ieder geval een beter store of value geweest.

Bron: Tradingview

Leave a Reply