blog

Betalingen voor de mobiliteit van de toekomst; digitale oplossingen voor de auto-industrie

By 14 april 2021No Comments

In de toekomst zal toegang tot mobiliteit belangrijker zijn dan het bezit van een auto. Mede dankzij ontwikkelingen zoals e-mobiliteit, on-demand-diensten en autonome en connected voertuigen zal de auto-industrie veranderen. Tegelijkertijd worden consumenten steeds digitaler en verwachten zij betere en gepersonaliseerde ervaringen. Automobielbedrijven zullen zich aan deze veranderingen moeten aanpassen en nieuwe business- en verdienmodellen moeten ontwikkelen om concurrerend te blijven.

Blockchain in mobiliteit

Bij Quantoz richten we ons op het snijvlak tussen de klassieke financiële wereld en blockchain-technologie om deze nieuwe business- en verdienmodellen mogelijk te maken. Blockchain kan een aantal van de meest ingewikkelde problemen in de mobiliteit sector oplossen en is met name geschikt voor situaties met een gebrek aan vertrouwen en veerkracht. Blockchain biedt namelijk een innovatieve aanpak voor het uitvoeren van transacties en het beheren van gegevens waarbij nauwkeurigheid en betrouwbaarheid belangrijk zijn.
Een efficiënt betalingsproces dat mogelijk wordt gemaakt door blockchain-technologie zal een cruciale rol spelen in de economie van die toekomst, die veelal digitaal en gebaseerd op Internet of Thing (IoT) zal zijn. Efficiënte betalingen op de blockchain kunnen in de automobielindustrie bijvoorbeeld worden gebruikt om te betalen voor ‘infotainment’-diensten, het opladen van elektrische voertuigen of parkeerstations.

Samen met onze partners hebben wij verschillende mogelijkheden geïdentificeerd waar een op blockchain gebaseerd betalingsproces volledig nieuwe business- en inkomstenmodellen in de auto-industrie mogelijk maakt. Veel hiervan hebben zich ontwikkeld tot daadwerkelijke projecten met directe toepassingen.

QUASAR

QUASAR is een op blockchain-technologie gebaseerde softwareoplossing die het mogelijk maakt voor apparaten, bedrijven en mensen om directe en legitieme transacties en verrekeningen te doen. Door digitale portemonnees te verstrekken aan IoT-apparaten, kunnen deze apparaten voor zichzelf betalingen maken en ontvangen om hun diensten te gelde te maken. Door alle transacties aan het einde van een periode samen te voegen tot één SEPA-transactie kunnen deze periodiek worden verwerkt binnen het traditionele financiële systeem. Hiermee kunnen deze apparaten dus onderdeel worden van het bestaande financiële systeem.

QUASAR kan worden gebruikt in vele setups; het meest voorkomende type is het ‘You-Owe-Me’ (YOM) model. In dit model stuurt de debiteur het digitale geld niet naar de crediteur, maar in plaats daarvan stuurt de crediteur een schuldverklaring naar de debiteur.

Wat betekent dit voor ons dagelijks leven?

Een specifieke toepassing van QUASAR is QUASAR Drive, een (micro)-betaalplatform voor de auto-industrie van morgen. Met QUASAR Drive hoeft de bestuurder zijn auto niet meer te verlaten om handmatig te betalen voor kosten bij het gebruik van auto gerelateerde infrastructuur. Of het nu gaat om parkeren, het opladen van elektronische auto’s, het passeren van een tolstation of het gebruik van ‘virtuele diensten’ zoals entertainment of navigatie, de auto (handelend als de debiteur) kan de dienstverlener (handelend als de crediteur) zelf betalen.

QUASAR Drive kan worden beheerd door autofabrikanten of andere automobielbedrijven die als ‘gateway’ willen fungeren. Dit helpt deze bedrijven om nieuwe business- en verdienmodellen te ontwikkelen. Autofabrikanten kunnen bijvoorbeeld overstappen van een model waarin zij éénmalig een auto verkopen naar een model waar zij een platformprovider zijn met een pay-per-use betalingsstructuur. In dit geval zouden de eindconsumenten alleen betalen voor de mobiliteitsdiensten die zij werkelijk gebruiken.

Ook de projecten die wij met Porsche en Kapsch TrafficCom hebben gedaan zijn goede voorbeelden hoe QUASAR Drive in de praktijk kan worden toegepast.

Porsche Connected Car

In een samenwerking met Porsche hebben we QUASAR Drive gebruikt om een connected car te creëren. Deze auto kan gebruik maken van verschillende dienstverleners en daar autonoom voor betalen, waarbij Porsche via het Porsche-platform als ‘gateway’ fungeert.

Een Porsche-klant kan bijvoorbeeld naar een parkeergarage rijden en een RFID (radiofrequentie-identificatie) kaart tonen om de nodige identificatiegegevens door te geven. Wanneer de klant de parkeergarage verlaat, wordt de identificatie opnieuw overgedragen en wordt het parkeergeld gefactureerd via een virtuele blockchain-portemonnee van de klant, waar een gegevensblok wordt gegenereerd om de transactie te documenteren. Hierdoor is het niet meer nodig voor de klant om naar de parkeerautomaat te lopen of het juiste kleingeld te zoeken.

Porsche-klanten kunnen gebruik maken van verschillende van dit soort diensten, allemaal met één virtuele blockchain wallet. Dienstverleners sturen een soort YOM naar de blockchain wallet van de klant en aan het eind van een factureringsperiode incasseert Porsche het totaalbedrag van de rekening van de klant, waarna het geld naar de dienstverleners wordt gestuurd.

Omdat de klantgegevens al bekend zijn bij Porsche, kunnen Porsche connected car gebruikers gebruik maken van allerlei diensten zonder dat ze zich vooraf hoeven aan te melden voor de diensten. Het voordeel voor de dienstverleners is dat zij hun diensten kunnen aanbieden aan klanten die zij nog niet kenden. Daarnaast zijn de transactiekosten met QUASAR extreem laag, waardoor microbetalingen (betalingen van lage afzonderlijke bedragen) mogelijk zijn.

Kapsch TrafficCom

Samen met Kapsch TrafficCom, een toonaangevende leverancier van intelligente transportsystemen, hebben we een Proof of Concept (PoC) gecreëerd voor een autonome betalingsinfrastructuur voor tolwegen.

De demo-auto heeft een on-board unit met een Bluetooth interface die is verbonden en gekoppeld met een mobiele telefoon. Zodra de demo-auto een OPS-programmeerstation passeert dat een DSRC-antenne (dedicated short-range communications) simuleert, wordt een transactie vastgelegd in de blockchain en onmiddellijk betaald tussen de portemonnee van de auto en het tolstation.

Met deze PoC is het ook mogelijk voor bestuurders om gebruik te maken van de diensten van andere dienstverleners. Klanten kunnen betalen bij andere verkooppunten, zoals het kopen van een snack bij een tankstation, door een QR-code te scannen met hun QUASAR Drive-app. Met deze opzet kan Kapsch TrafficCom nieuwe op IoT gebaseerde businessmodellen gaan aanbieden, ook op het gebied van mobiliteit.

De toekomst van mobiliteit

Opkomende technologieën zoals IoT, autonome voertuigen en big data creëren kansen voor nieuwe business modellen met nauwere klantrelaties en minder materiaalgebruik. Maar om deze nieuwe business modellen te exploiteren, zullen deze apparaten, voertuigen en diensten moeten worden geïntegreerd in bestaande financiële infrastructuren. Met de kostenefficiënte en veerkrachtige betalingsinfrastructuur van QUASAR kunnen autobedrijven relevant blijven in de mobiliteit sector van de toekomst.

Lees hier meer over de Nederlandse FinTech Quantoz, die bedrijven helpt om, op basis van blockchain-technologie, nieuwe business modellen te bouwen en hun financiële efficiëntie te vergroten door middel van tokenization en digitale valuta transacties.

Leave a Reply