blog

‘Als iedereen bitcoin zou snappen, dan is waarde 10 miljoen dollar’

By 28 januari 2020No Comments

Dan Held schrijft in een nieuw artikel dat bitcoin een ‘Super Commodity’ is die 1 tot 10 miljoen waard zou moeten zijn. Hij schrijft dat proof-of-work juist efficiënt is en dat het energieverbruik niet gezien moet worden als zwakte, maar als kracht.

De timing is goed, want vorige afgelopen weekend schreven Menno van Doorn en Sander Duivestein een stukje in het FD getiteld ‘Stop de bitocin en kies voor digitale munt centrale banken’. Een pleidooi dat het energieverbruik van bitcoin de enige reden is om bitcoin links te laten liggen en voor de crypto’s van centrale banken te gaan.

De koers is veel te laag

Goed om te weten is dat Dan Held wel skin in the game heeft, hij is immers de directeur van Kraken, één van de grootste cryptobeurzen van de wereld. Gisteren tweette hij nog dat als iedereen bitcoin zou begrijpen, zeker in het licht van de huidige globale ontwikkelingen, de koers veel hoger zou moeten zijn. En dat komt juist door het energieverbruik van bitcoin, daar zit namelijk waarde in.

Alles is afhankelijk van energie

Dat punt onderstreept hij met een uitgebreid artikel op zijn website. Hij probeert het idee te ontkrachten dat Bitcoins gebruik van energie verspillend is. Integendeel, hij zegt zelfs dat bitcoins proof-of-work , dat afhankelijk is van goedkope elektriciteit, deel uitmaakt van een wereldwijd netwerk waarbij alles afhankelijk is van energie.

Alle dingen in ons leven hangen nauw samen met de prijs van energie. Water zuiveren vereist energie. Het transport van producten vereist energie. Voor de productie van producten is energie nodig. Koken vereist energie. Koelkasten en diepvriezers hebben energie nodig. In een vrije markt weerspiegelen de kosten van een goed grotendeels de energie die wordt gebruikt om dat goed te produceren. Omdat vrije markten de goedkoopste producten aanmoedigen, wordt de energie die wordt gebruikt bij het produceren van een goed geminimaliseerd. Geld, dat de vertegenwoordiging is van het werk dat nodig is om goederen en diensten te genereren, kan ook worden gezien als opgeslagen energie. ”

Vergeleken met andere sectoren

Zijn belangrijkste argumentatie haalt hij uit het vergelijk met traditionele bank/geld/financiële systemen. Elke industrie heeft energie nodig, en het is niet rationeel om dit bij de ene industrie goed te keuren, en dit bij bijvoorbeeld bitcoin af te keuren. Hij komt met de volgende opsomming waarbij het bedrag de jaarlijkse kosten zijn en de hoeveelheid energie wordt uitgedrukt in gigajoule (GJ).

  • Goudwinning: 105 miljard en 475 miljoen GJ
  • Goudrecycling: 40 miljard en 25 miljoen GJ
  • Papiergeld en muntautomaten: 28 miljard en 39 miljoen GJ
  • Banksysteem: 1.870 miljard dollar en 2.340 miljoen GJ
  • Regeringen: 27.600 miljard en 5.861 miljoen GJ
  • Bitcoin mining: 4,5 miljard en 183 miljoen GJ

Voor een onderbouwing van zijn cijfers, kan je het beste zijn betoog er op na slaan.

Bitcoin als katalysator naar 10 miljoen dollar

Bitcoin mining is volgens Held flexibel en kan daarom simpel verhuizen naar plekken waar energie het goedkoopst is. En de goedkoopste energie wordt duurzaam opgewekt door hydro. De zoektocht van bitcoin naar goedkope, duurzame energie gaat zorgen voor een katalysator in de ontwikkeling van duurzame energiebronnen.

PoW gaat over natuurkunde, niet over code. Bitcoin is een superproduct, geslagen uit energie, de fundamentele grondstof van het universum. PoW zet elektriciteit om in digitaal goud.

Held is ook van mening dat de huidige markten geen begrip heeft van hoe bitcoin werkt, de koers veel te laag is. Hij schat dat BTC, dat momenteel rond de 9.000 dollar is, met iets meer begrip zomaar 1 miljoen dollar waard zou kunnen  zijn. En als iedereen bitcoin begrijpt dan zou de waarde dichter bij 10 miljoen dollar moeten liggen.

Leave a Reply