blog

‘XRP hoeft geen security te zijn voor SEC om Ripple aan te klagen’

By 21 juni 2021No Comments

Hester Peirce zegt dat een cryptocurrency zoals XRP niet per se een security hoeft te zijn, wil de SEC zich bemoeien met het uitgevende bedrijf van de bijbehorende crypto. Peirce kan het weten, zij is één van de commissarissen van de Securities and Exchange Commission (SEC), de Amerikaanse financiële waakhond.

XRP hoeft geen security te zijn voor SEC

Crypto Mom, zoals haar bijnaam luidt, werd geïnterviewd door Bloomberg TV (zie fragment hieronder). Ze staat bekend als iemand die ontzettend pro-crypto is, en ook vaak haar steun vocaal heeft geuit. Ze zegt dus dat als de SEC tot handhaving overgaat, dit niet per se om iets hoeft te gaan dat is bestempeld als security:

‘Als we een crypto-activum als een security beschouwen, zeggen we dat het wordt verkocht als onderdeel van een security’s contract, wat betekent dat er beloften worden gedaan rond de verkoop van dit actief. Het betekent niet dat het actief zelf per se een security moet zijn. Het betekent dat het als security werd verkocht.’

Peirce is van mening dat de SEC meer duidelijkheid moet geven over de regelgeving voordat het bureau te veel tijd besteedt aan niet-fraudezaken.

Ripple houdt vol dat XRP geen security is

Haar opmerkingen kunnen niet los gezien worden van de rechtszaak van de SEC tegen Ripple. De SEC claimt dat Ripple de wet heeft overtreden met hun ongeregistreerde verkoop van XRP. Niet alleen dat, maar ook de twee leidinggevenden, Chris Larsen en Brad Garlinghouse, worden aangeklaagd omdat zij XRP hebben verkocht.

Ripple en de twee leidinggevenden stellen dat de verkoop en distributie van de cryptocurrency XRP geen investeringscontracten van security’s waren, aangezien XRP-houders geen belang hebben in het bedrijf. Ofwel, Peirce zegt dat als er bepaalde beloftes worden gedaan bij de verkoop van coins, de SEC het recht heeft om een rechtszaak te starten. Ripple ontkent dat deze beloftes zijn gedaan.

Twee maanden uitstel

De verwachting was dat de hele rechtszaak op 16 augustus zou aflopen, maar dit lijkt niet haalbaar meer te zijn. De rechtszaak zit nog in een ontdekkingsfase, wat betekent dat beide partijen informatie bij elkaar mogen verzamelen ter voorbereiding op de rechtszaak. De rechter heeft het verzoek van de SEC ingewilligd om 2 maanden meer tijd te krijgen voor de ontdekkingsfase. Grote kans dat de rechtszaak dus richting 2022 gaat.

Het verzoek werd fel bestreden door Ripple, uitstel van het proces zou namelijk een ‘existentiële bedreiging’ vormen voor zijn activiteiten in de VS. Het bedrijf zegt dat met name On-Demand Liquidity, het grensoverschrijdende betalingsproduct, niet efficiënt kan werken in de VS omdat Amerikaanse beurzen de handel in XRP hebben opgeschort:

‘Om On-Demand Liquidity efficiënt te laten werken, is het van cruciaal belang dat er een liquide markt voor XRP is in zowel het verzendende als het ontvangende land. Maar de aanhangigheid van deze rechtszaak heeft de markten voor XRP in de Verenigde Staten en daarbuiten aanzienlijk geschaad.’

Leave a Reply