blog

Volgt de Europese Centrale Bank het Amerikaanse voorbeeld?

By 17 december 2021No Comments

Wereldwijd loopt de inflatie de spuigaten uit en is het aan centrale banken om met een antwoord te komen. Het probleem waar ze mee worstelen is dat het in principe altijd een keuze is tussen de gezondheid van de munt en de gezondheid van de economie. Een krapper monetair beleid betekent dat kapitaal duurder wordt. Hiermee komt er minder geld in de economie terecht, maar wordt het ook lastiger voor bedrijven om zichzelf te (her)financieren.

Het lastige aan de huidige situatie voor centrale banken is dat de inflatie op dit moment ver boven de 2 procent ligt die onder andere de Europese Centrale Bank (ECB) als doelstelling heeft. Met de pandemie die nog altijd niet onder controle is, materiaalkosten die de pan uitrijzen en logistieke problemen over de hele wereld is de economie niet stabiel genoeg om het zonder steun van de centrale bank te redden. Vandaag start de ECB met het beantwoorden van de vraag wat de euro waard is en komt het met een nieuw rentebesluit.

Gaat de ECB de Amerikaanse centrale bank achterna?

De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft gisteren bekendgemaakt de noodsteun voor de economie versneld af te bouwen. Daarna is het de bedoeling om in 2022 de rente in drie stappen te verhogen. Op het moment van schrijven bedraagt de inflatie in de Verenigde Staten voor consumentenprijzen 6,8 procent en ligt de inflatie voor producentenprijzen zelfs op 9,6 procent.

Let op dat het hierbij gaat om het officiële inflatiecijfer in de Verenigde Staten. Hier worden woonkosten bijvoorbeeld weinig tot niet in meegenomen. Wat vreemd is, gezien er weinig meer essentieel is dan het hebben van een woning. Je zou zeggen dat de woningmarkt één van de fundamenten van het consumentenprijspeil moet vormen, maar dat is dus niet het geval.

Net als in de Verenigde Staten is ook de inflatie in de eurolanden stevig. Met een gemiddelde van bijna 5 procent mogen we spreken van de hoogste inflatie in 25 jaar tijd in de eurozone. Het afgelopen decennium bedroeg de inflatie in Europa gemiddeld 1,3 procent, terwijl de ECB flinke steunprogramma’s had opgetuigd om zowel staats- als bedrijfsschulden op te kopen. In totaal werd er voor 3125 miljard euro de economie ingepompt. Nu komt waarschijnlijk het moment om af te bouwen.

Inflatie is lastig te controleren

Het probleem voor de ECB en in principe ook iedere andere centrale bank op de wereld is dat de schulden in het huidige financiële systeem inmiddels zo hoog zijn dat de economie niet meer zonder een lage rente kan. Vanwege de onderlinge verbondenheid binnen het financiële systeem hoeven er vervolgens maar een paar dominostenen om te vallen om een complete ravage te veroorzaken.

Dit is ook waarom de Nederlandse econoom Lex Hoogduin in oktober van dit jaar nog “They are trapped.” Twitterde. Waarmee hij bedoelt dat we vanwege de hoge publieke schulden gevangen zitten in een zeer lage rente en ruim monetair beleid. Waarbij renteverhoging kan leiden tot een schuldencrisis en ook de houdbaarheid van de euro in het geding kan brengen.

Als centrale banken geen kant op kunnen en niets anders kunnen dan de rente laag houden, dan is dat pure reclame voor bitcoin als veilige haven. Veilig in de zin dat bitcoin altijd hetzelfde blijft. Er komen er maximaal 21 miljoen in omloop en niemand kan daar iets aan veranderen. Leg dat naast het fiatgeld van centrale banken en de keuze is snel gemaakt.

Leave a Reply