blog

Telegram mag van SEC geen token uitgeven, in strijd met effectenwet

By 25 maart 2020No Comments

Een rechter uit New York oordeelde vandaag dat de uitgifte van de gram-token door Telegram in strijd is met de Amerikaanse effectenwetgeving. Absoluut teleurstellend voor Telegram, dat in 2018 nog 1,8 miljard dollar ophaalde.

Dat en meer nieuws in onze laatste video:

Howey-test als graadmeter

Het Hof oordeelde met name dat “het Hof, gelet op de economische realiteit in het kader van de Howey-test, vaststelt dat in het kader van die regeling de wederverkoop van Grams op de secundaire openbare markt een integraal onderdeel zou zijn van de verkoop van effecten zonder vereiste registratieverklaring.”

Moeilijke woorden in een lange zin. Waar het op neer komt is dat het Hof de Howey-test heeft toegepast om te bepalen of de uitgifte van tokens moeten worden gezien als effecten (in het Engels securities).

Waarde niet intrinsiek

Door de Howey-test toe te passen op Telegram, kwam het Hof tot de volgende conclusie: “redelijke kopers zijn niet bereid om 1,7 miljard dollar te betalen om Grams te verwerven louter als middel om waarde op te slaan of over te dragen. In plaats daarvan ontwikkelde Telegram een regeling om het bedrag te maximaliseren dat initiële kopers zouden willen betalen aan Telegram door een structuur te creëren waarmee deze kopers de waarde die zij ontvangen bij wederverkoop op de openbare markten, kunnen maximaliseren. ”

In het Nederlands: Gram heeft te weinig intrinsieke waarde om 1,7 milljard dollar waard te zijn. Die waarde wordt gehaald uit de verwachting dat je die tokens voor meer geld kan doorverkopen op de markt.

Precedent scheppen

De GRAM-tokens werden aangeboden in een zogenaamd SAFT-document, dit staat voor Simple Agreement for Future Tokens.

Telegram dacht zelf dat de SAFT inderdaad gezien kan worden als een investeringscontract en dus een security is. Maar ze oordeelden ook dat dit niet zou gelden voor de tokens die hier uitvloeien.  De toekomstige tokens worden namelijk gebruikt op een functionerend netwerk.

De uitspraak kan voor een precedent zorgen. Niet eerder heeft een landelijke rechtbank zich uitgesproken over SAFT.

Hoewel dit een voorlopig bevel betreft en het geen bindende uitspraak is, of het einde van de zaak, is het een belangrijke mijlpaal en suggereert dit wel dat het Hof waarschijnlijk ook uiteindelijk een permanent verbod zal instellen.

De volledige uitspraak lees je hier.

Leave a Reply