blog

Nieuwe coalitie Duitsland neemt cryptocurrency op in regeerakkoord

By 28 november 2021No Comments

De nieuwe Duitse regering noemt cryptocurrency in het regeerakkoord en pleit voor een gelijk speelveld tussen traditionele financiën en “innovatieve bedrijfsmodellen”.

Sneller dan Nederland

Drie Duitse politieke partijen zijn het deze week eens geworden over een coalitieakkoord waarbij de links georiënteerde Sociaaldemocraten (SDP), de Groene Partij en de Vrije Democraten vanaf december dit jaar de teugels in handen zullen nemen. De formatie duurde slechts 59 dagen, daar kan Nederland nog wel wat van leren.

Betere regulering op cryptocurrency

Terug naar cryptocurrency. Volgens een ruwe vertaling van het 177 pagina’s tellende akkoord (let op: PDF) dat woensdag werd gepubliceerd, roept de coalitie op tot een nieuwe “dynamiek met betrekking tot de kansen en risico’s van nieuwe financiële innovaties.”

Daarmee doelt de coalitie onder andere op cryptocurrency’s en blockchainbedrijven:

“We hebben gezamenlijk Europees toezicht nodig voor de cryptosector. We verplichten dienstverleners van crypto-activa om de uiteindelijke begunstigden consequent te identificeren.”

In het document staat dat de toezichthouder van de Europese Unie “niet alleen moet zorgen voor de traditionele financiële sector, maar ook moet voorkomen dat cryptocurrency wordt misbruikt voor het witwassen van geld en het financieren van terrorisme.”

Regelgeving in de Europese Unie

Waarschijnlijk doelt de nieuwe Duitse regering hiermee op DORA en MiCA, twee voorstellen van de Europese Raad om de Europese cryptomarkt te reguleren. Hier schreven we eerder deze week al dit artikel over.

Op Reddit wordt er druk gespeculeerd over deze nieuwe voorstellen. Een anonieme gebruiker analyseerde het voorstel en bestempelde het document als het “belangrijkste tot nu toe voor de hele crypto-industrie”. Zijn post heeft inmiddels ruim 1.400 reacties.

“Deze regels zullen moeten worden gevolgd door elke entiteit die in de Europese Unie actief is. Maar door het ‘Brussel-effect’ is de kans zeer groot dat deze regels uiteindelijk internationale normen zullen worden. Terwijl iedereen zich richt op de VS en China, loopt de EU nonchalant voorop.”

Leave a Reply