blog

Hoe blockchain-technologie de markt voor onroerend goed verandert

By 19 maart 2019No Comments

Blockchain-technologie heeft de potentie om het overgrote deel van de bedrijfssectoren, zoals we ze nu kennen, flink op de schop te gooien. Hoewel de technologie gauw doet denken aan toepassingen in de financiële sector, zijn er inmiddels tal van andere sectoren die zich verdiepen in blockchain of de technologie zelfs al toepassen. Zo is er bijvoorbeeld interesse vanuit de logistiek, wordt er gekeken naar mogelijkheden om documenten op een blockchain te bewaren en te verifiëren en buigt men zich over vraagstukken omtrent het duurzaam vergaren van conflictmaterialen met behulp van blockchain-technologie. In theorie zouden bijna alle processen waarbij transacties van belang zijn voordeel kunnen halen uit de technologie. Ook in de vastgoedsector, waarin niet alleen transactie van vermogen, maar ook van eigendom zich voltrekken, zou blockchain grote veranderingen teweeg kunnen brengen. Zullen deze veranderingen allemaal even wenselijk en rendabel zijn? Dat is een vraagstuk dat verdieping waard is.

De onroerend goed markt, de grootste beleggingscategorie ter wereld, kent een aantal problemen die voornamelijk te maken hebben met het vastleggen van eigendommen. Zo zijn er door een gebrek aan vertrouwen in de regelmaat bemiddelende partijen nodig, wat zorgt voor een traag proces. Door het bestaan van een bemiddelende derde partij is er ook een gebrek aan transparantie. Beide partijen die bij een transactie betrokken zijn kunnen vaak de door de bemiddelende partij verstrekte informatie niet verifiëren. Zie hier een arbeidsintensief, tijdrovend proces dat leunt op vertrouwen en dat koop dan wel verkoop en de daarbij behorende eigendomsoverdracht bemoeilijkt.

De vraag is nu hoe blockchain-technologie uitkomst zou kunnen bieden voor bovenstaande problemen. Allereerst wordt informatie op een blockchain decentraal beheerd, wat inhoudt dat het beheer van de informatie niet toevertrouwd wordt aan een enkele partij, maar aan alle partijen die toegang hebben tot de blockchain en dus ook de informatie die daarop wordt bewaard. Hierdoor zijn vastgelegde afspraken, eigendommen en alle andere vormen van informatie en data transparant en onveranderlijk vastgelegd. Er is hiermee ook een kleinere kans dat er foutieve informatie wordt bewaard. Informatie wordt namelijk alleen vastgelegd als er consensus op het blockchain-netwerk is bereikt omtrent de correctheid van informatie. Ook zijn er in het geval van een transactie minder derde partijen nodig die bemiddelen, wat leidt tot een besparing van kosten en tijd. Zo zorgen transparantie en onweerlegbaarheid van informatie voor minder behoefte aan vertrouwen en voor een efficiënter proces.

Afgezien van de geboden uitkomst rondom eigendom en de overdacht ervan verandert blockchain-technologie ook de manier waarop er wordt geïnvesteerd in vastgoed. Nederland kampt met een woningtekort dat voor een deel in de hand wordt gewerkt doordat projectontwikkelaars in toenemende mate moeite hebben om projecten door banken gefinancierd te krijgen. Door de opkomst van blockchain-technologie is het voor projectontwikkelaars nu mogelijk om uit een hele andere vijver te vissen voor financiering. Middels projecten die draaien op een blockchain kunnen meerdere mensen op eenvoudige wijze investeren in een enkel vastgoedobject. Zoals eerder benoemd speelt vertrouwen bij een dergelijke gezamenlijke investering amper een rol. Die behoefte wordt namelijk weggenomen door de decentrale blockchain waarop informatie onweerlegbaar is.

Doordat het gebruik van blockchain het proces kostenefficiënter maakt is het mogelijk om de investeringsdrempel te verlagen. Inmiddels zijn er partijen waarbij je voor slechts €100,- kan investeren in een vastgoedobject. Deze alternatieve vorm van financiering komt voornamelijk de kleine vastgoedontwikkelaars ten goede en kan daarnaast een belangrijk maatschappelijk doel dienen: het tekort aan woningen tegengaan.

Bovenstaande ontwikkelingen zijn in volle gang. Zo zijn er inmiddels spelers op de markt die financiering van vastgoed middels blockchain faciliteren. YourFund verkoopt bijvoorbeeld vastgoedobligaties via de blockchain en Max Property Group heeft een vastgoedfonds dat opereert op de blockchain om efficiënter te kunnen werken en meer mensen te kunnen bereiken. Beide bedrijven zijn van Nederlandse bodem. Volgens Esther Dekker, vastgoed directeur bij Max Property Group, kan je door het beleggen op de blockchain met minder geld meer bereiken, en faciliteren bedrijven als Max Property Group dat je als belegger niet alles in eigen beheer hoeft te doen en kan genieten van risicospreiding.

Blockchain-technologie krijgt voet aan de grond in vastgoedland en lijkt een hoop vernuft en gemak te brengen. Naast dat het voor een breder publiek makkelijker wordt om te investeren in vastgoed, lijken projectontwikkelaars en dan met name de kleine ontwikkelaars hier de vruchten van te plukken. De verwachting is dan ook dat deze ontwikkeling de woningschaarste tegen kan gaan. Dat gezegd hebbende, de applicatie van blockchain-technologie is natuurlijk nog pril en ook in de vastgoed zal de technologie zich nog moeten bewijzen op lange termijn. De verwachtingen zijn in ieder geval hooggespannen, dat is zo vast als een huis.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer je dan op onze push-berichten, Facebook– of Twitter.

Laatste nieuws

Leave a Reply