blog

Europese Unie wil één grote Europese cryptocurrency markt

By 21 augustus 2020No Comments

In de herfst zal de Europese Commissie met een duidelijke definitie komen van cryptocurrency in de Europese wetgeving. Dit moet leiden tot één grote EU cryptomarkt met dezelfde spelregels.

Internationaal voorop lopen

‘Gebrek aan rechtszekerheid wordt vaak genoemd als de belangrijkste belemmering voor het ontwikkelen van een gezonde cryptomarkt in de EU. Dit is een goede kans voor Europa om zijn internationale reputatie te versterken en wereldwijd voorop te lopen, met Europese bedrijven die nieuwe technologieën voor digitale financiering leiden,’ zei uitvoerend vicevoorzitter van de Commissie Valdis Dombrovskis in een toespraak in juni van dit jaar.

Non-paper

Het afgelopen jaar heeft de Commissie deskundigen uit heel Europa bij elkaar geroepen om aanbevelingen te doen. Uit deze raadpleging is een ‘non-paper’ voortgekomen, zoals de Commissie het noemt, met duidelijk vastgestelde prioriteiten:

  • Definities voor alle soorten crypto, inclusief stablecoins en securitytokens;
  • Wijzigingen in de Markets in Financial Instruments Directive II (‘MiFID II’ -richtlijn 2014/65 / EU) om crypto-activa op te nemen;
  • Een plan voor op blockchain gebaseerde platforms.

Historisch

‘We verwachten dat deze wetgeving historisch wordt voor Europa’, zegt Bruno Schneider Le Saout, voorzitter van de in Brussel gevestigde European Blocktech Federation. ‘Deze wetten zullen digitale financiering in de hele EU de komende jaren ondersteunen.’

Schneider Le Saout hielp bij het schrijven van de huidige Franse wetgeving over crypto, en hij wijst op verschillende cruciale veranderingen die deze wetgeving zal brengen.

Belang van blockchain

‘De nieuwe wetgeving zal rechtszekerheid bieden, die nodig is voor zowel crypto-activa die niet onder de bestaande EU-wetgeving over financiële diensten vallen als voor de toepassing van DLT in financiële diensten en het tokeniseren van traditionele financiële instrumenten.’  Met DLT bedoelt hij distributed ledger technology, ofwel blockchain.

‘Dan is er nog de kwalificatie van crypto-activa als financieel instrument, die cruciaal is, omdat het crypto-activa plaatst binnen de uitgebreide reeks Europese en nationale juridische instrumenten die de financiële markt van de EU reguleren, met name Mifid II,’ legt Schneider Le Saout uit.

Securitytokens komen er aan

Er is ook behoefte aan een strikte definitie en wettelijk kader voor securitytokens, een soort tokenversie van een aandeel in een bedrijf. De voorgestelde wetgeving suggereert de creatie van een juridische proeftuin (de Britten hebben dit al en noemen het een sandbox) waarin de activiteit van deze tokens op de blockchain kan worden bestudeerd.

De voorgestelde wetgeving bevat details over hoe op blockchain gebaseerde marktstructuren moeten worden gereguleerd. Denk hierbij ook aan meer consumentenbescherming op cryptocurrency beurzen.

Een grote markt

Een van de belangrijkste aspecten van de wetgeving is het creëren van een interne markt voor crypto-activa, zodat ze in alle EU-landen kunnen worden verkocht.

In het voorstel staat een verordening om regels vast te stellen voor bedrijven die crypto willen verkopen, kopen of verhandelen in de hele EU-zone.

De Commissie heeft zichzelf het derde kwartaal van 2020 als deadline gegeven, maar dit kan door het coronavirus vertraging oplopen.

Leave a Reply