blog

EU wil Europese regelgeving voor bitcoin en cryptocurrency industrie (DORA)

By 25 september 2020No Comments

De Europese Commissie heeft een strategie gepresenteerd over hoe om te gaan in Europa met cryptocurrency’s en stablecoins. Het doel is om de juiste marktvoorwaarden te creëren voor de ontwikkeling van crypto-activa en om ervoor te zorgen dat de EU de kansen die ze bieden optimaal kan benutten en tegelijkertijd de risico’s die ze introduceren, kan beperken. Het project draagt de naam Digital Operational Resilience Act (DORA).

Wat stelt de Commissie voor en waarom?

Sommige crypto-activa vallen al onder de bestaande EU-wetgeving voor financiële diensten en zullen onder die wetgeving blijven vallen. Andere cryptocurrency’s worden bijvoorbeeld aangemerkt als financiële instrumenten en vallen daarom onder de EU-wetgeving inzake effectenmarkten.

In het persbericht staat dat veel bestaande regels dateren van vóór de opkomst van blockchain en cryptocurrency. Hierdoor is het voor individuele landen moeilijk om regelgeving te introduceren die de perfecte balans tussen consumentenbescherming en innovatie in de crypto industrie bevorderen (lees: Nederland).

De Commissie stelt daarom een proefregeling voor, voor marktinfrastructuren die transacties verhandelen en transacties afwikkelen met crypto. De proefballon moet er juist voor zorgen dat er ruimte is voor afwijking van de bestaande regels. Ook moet dit nationale regelgevers de kans geven om ervaring op te doen met blockchain in marktinfrastructuren en voor bedrijven om producten te bouwen.

‘Het is de bedoeling dat bedrijven kunnen testen en meer leren over hoe de bestaande regels in de praktijk werken. Ze kunnen zien waar verdere veranderingen nodig zijn om innovatie mogelijk te maken. De Commissie stelt ook enkele verwante wijzigingen voor waarbij de huidige wetgeving duidelijke problemen oplevert voor de toepassing van blockchain in de markt.’

Wat betekenen deze woorden in de praktijk?

Brokers, beurzen en aanbieders van wallets moeten fysiek aanwezig zijn in de EU en moeten toestemming hebben van de nationale autoriteiten. Ze zullen onderworpen worden aan kapitaalvereisten, bestuursnormen en de verplichting om de activa van hun klanten te scheiden van hun eigen activa. Daarnaast moeten ze het beveiliging op orde hebben. Of dit goed of slecht is, moet je zelf beoordelen maar sinds de duimschroeven in Nederland zijn aangeschroefd, hebben heel veel cryptobedrijven de handdoek in de ring gegooid. Het is in ieder geval niet goed voor een vrije markt en voor innovatieve start ups.

Daarnaast gooit de Commissie het ook op consumentenbescherming. Ze willen de marktintegriteit van de cryptohandel waarborgen door transacties met voorkennis en marktmanipulatie te voorkomen. Beurzen zouden bijvoorbeeld toezichts- en handhavingsmechanismen moeten invoeren om mogelijk marktmisbruik af te schrikken.

En hier komt het, walletaanbieders moeten worden gereguleerd onder het mom van consumentenbescherming tegen ongereguleerde cryptomarkten. Dit kun je op veel manieren lezen, maar het lijkt er op dat iedereen zich moet identificeren als ze een wallet gebruiken, of dat elke transactie traceerbaar moet zijn naar een individu.

Daarnaast moet er ook onderscheid gemaakt worden tussen stablecoins, utility-tokens, asset-backed tokens en e-moneytokens.  Het voorstel behandelt niet alle activa als financiële instrumenten, omdat ze elk verschillende functies en risico’s hebben. In het bericht staat dat het doel is om “rechtszekerheid” te bieden rond die activa binnen de Europese Unie.

Maare… wat hebben bedrijven hier nou echt aan? De Commissie benoemt één voordeel, namelijk dat cryptobedrijven zich maar in één rechtsgebied hoeven te registreren in de hele EU. Ze zullen dan opereren met wat de Commissie een EU-paspoort noemt.

Het voorstel is echter nog niet aangenomen en kan in de tussentijd veranderen. Het zal moeten worden goedgekeurd door de wetgevers (Europees Parlement en de Raad) voordat het van kracht wordt.

Leave a Reply