blog

Centrale bank Frankrijk maakt zich hard voor experiment digitale euro

By 2 april 2020No Comments

De Franse centrale bank heeft aangekondigd een reeks testen uit te willen voeren om de haalbaarheid van een digitale euro te toetsen. Het is een hoogst experimenteel programma waar verschillende instellingen voor worden uitgenodigd.

Drie hoofddoelen

Volgens een persbericht van 27 maart, wordt het programma gebruikt om het potentieel van gedecentraliseerde technologieën te testen en solide use-cases voor Central Bank Digital Currencies (CBDC) te ontdekken.

Het initiatief heeft drie hoofddoelen.

  1. Ten eerste om te laten zien of en hoe CBDC’s kunnen worden gebruikt om interbancaire transacties af te wikkelen.
  2. Ten tweede om te bepalen welke voordelen een digitale euro kan opleveren.
  3. Het laatste doel is om een gedetailleerde analyse uit te voeren van de mogelijke effecten van de invoering van een CBDC op de financiële stabiliteit, het monetair beleid en de regelgeving.

Experimenten zelf voordragen

Om deze tests uit te voeren heeft de centrale bank alle gekwalificeerde en geïnteresseerde instellingen uitgenodigd om deel te nemen. Volgens de aankondiging moeten deze partijen gevestigd zijn in de Europese Unie.

Als geïnteresseerde instellingen een experiment willen voordragen, dan moet deze gericht zijn op één van de vooraf bepaalde use-cases.

Een voorbeeld van een use-case is betaling door middel van een token, dat geld van een centrale bank vertegenwoordigt.

Geen vorm van geldcreatie

Tegelijkertijd heeft de centrale bank expliciet verklaard dat deze experimenten geen vorm van digitale geldcreatie mogen zijn.

“De vertegenwoordiging van geld van de centrale bank zal echter beperkt zijn tot de boekhoudkundige dag waarop de betaling wordt gedaan, en de finaliteit van de betaling zal in de rekeningen van het geld van de centrale bank worden opgenomen, aangezien het token geen rechtskracht heeft”, aldus de aankondiging.

Tijdlijn van testen

Partijen die mee willen doen kunnen tot 15 mei hun interesse kenbaar maken. Hierop volgt een selectieprocedure die uiterlijk tot 10 juni duurt.

Uiteindelijk moeten de testen leiden tot een systeem waarmee financiële markten soepeler en effectiever kunnen functioneren. De tokens kunnen een vervanging worden van contant geld.

In het document proef je de invloed van de cryptocurrencymarkt. Ze spreken namelijk over digitale activa zoals utility-tokens, securitytokens en stablecoins. En dat is knap, want de woorden bitcoin en cryptocurrency zijn vakkundig buiten het document gehouden.

Leave a Reply