blog

Biden komt met uitvoerend bevel over regulering crypto-sector

By 18 februari 2022No Comments

Het lijkt erop dat er in Amerika snel duidelijkheid komt over de juridische status van de crypto-sector. Volgens een overheidsofficial die dicht op het vuur zit, komt president Biden volgende week nog met een uitvoerend bevel.

Digitale assets een plek geven

Verschillende overheidsinstanties krijgen de opdracht om cryptocurrency’s en digitaal centralebankgeld te analyseren om een overheidsbreed plan te formuleren. Met als doel om digitale assets op een verantwoorde manier een plek te geven in de Amerikaanse samenleving.

Biden wil met de analyse een beeld vormen over de toekomst van geld en betalingssystemen. Onder andere de Departments of Treasury, State en Justice and Homeland Security spelen een rol in het onderzoek. De Director of the Office of Science and Tech policy heft de opdracht gekregen de technische mogelijkheden van digitaal centralebankgeld te evalueren.

Amerikaanse overheid neemt crypto serieus

Als we iets moeten halen uit het nieuws dat Biden volgende week met een uitvoerend bevel komt is dat Amerika crypto serieus neemt. Een uitvoerend bevel komt niet vaak voor en betekent vaak dat het om een urgente kwestie gaat. In ieder geval in de ogen van de zittende macht. Alle presidenten sinds George Washington in 1789 hebben bevelen gegeven die in algemene termen als een uitvoerend bevel gekwalificeerd kunnen worden.

Het eerste presidentiële bevel ooit werd in 1789 gegeven door Washington. Waarbij hij de hoofden van alle federale departementen aansprak om indruk op hem te maken met een rapport over de gang van zaken in de Verenigde Staten. Binnen de crypto-industrie is uitvoerend bevel nummer 6102 van president Franklin Roosevelt het meest bekend.

Met dit uitvoerende bevel vaardigde Roosevelt in 1933 een verbod uit op het privaat-bezitten van goud. Vanaf uitvoerend bevel 6102 stond het in privé bezitten van goud aan het plegen van een misdaad. Een overheidsactie waar hardcore-bitcoiners nog altijd naar wijzen als ze spreken over het belang om je bitcoin in een eigen wallet te bewaren. Alleen dan is de bitcoin in theorie helemaal van jou en veilig van de in potentie lange arm van de overheid.

Wereldwijde samenwerking voor regulering

Naast de ontwikkeling van een wetgevingskader in de Verenigde Staten, zijn er ook plannen om op wereldwijde samenwerking aan te sturen. Door de samenwerking met andere landen op te zoeken hoopt Amerika tot een wereldwijde-standaard voor crypto-regulering te komen. Iets waar onder andere Christine Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank, eerder ook al toe opriep.

Lagarde lijkt zich vooral zorgen te maken over de opkomst en ontwikkeling van bitcoin. “Bitcoin is een enorm speculatieve asset, die onder andere voor criminele activiteiten en witwassen wordt gebruikt”, aldus Lagarde in een interview tijdens de Reuters Next conferentie. Lagarde wist dat overigens niet met cijfers te onderbouwen.

“Er moet wetgeving komen. Die wetgeving moet men op globaal niveau overeenkomen en toepassen, want als er een ontsnappingsroute is, dan gebruiken mensen die”, zo ging Lagarde verder over bitcoin. Waarmee ze aangeeft bitcoin als een probleem te zien voor centrale banken, omdat mensen het kunnen gebruiken als een vluchthaven voor de inflatie in fiatgeld.

Leave a Reply