blog

Asset tokenisation: De basis voor de financiële sector 2.0

By 23 maart 2021No Comments

Het tokenisen van bezittingen heeft  een grote potentie om de financiële sector grondig te veranderen. Met behulp van het digitaliseren van eigendommen en bezittingen in de vorm van een token, wordt het namelijk mogelijk om deze bezittingen frictieloos te versturen en te verhandelen. Dit maakt het verhandelen van bezittingen vele malen makkelijker en toegankelijker voor een grote groep mensen.

Tokenisation verwijst naar het uitgeven van een digitaal token dat een eigendom of bezitting in de ‘echte wereld’ digitaal vertegenwoordigt op de blockchain. Deze tokens kunnen  worden verkocht aan investeerders en worden verhandeld op secundaire markten. Dit leidt tot een hogere efficiëntie in de kapitaalmarkten (van handel tot afwikkeling tot boekhouding), betere toegang tot financiële producten (en daarmee meer financiële inclusie) en een grotere veerkracht van de financiële infrastructuur.

De ontwikkeling van tokenisation

Op dit moment wordt tokenisation vooral gebruikt in het digitaliseren van gestandaardiseerde producten zoals aandelen of obligaties, waarbij de term Security Token Offering (STO) steeds bekender wordt. Tegelijkertijd zien we een toename in het tokenisen van kleinere of illiquide activa, zoals aandelen van kleine en middelgrote ondernemingen (SME’s) of vastgoed. Waarschijnlijk zullen we in de toekomst ook gaan zien dat eigendoms- of gebruiksrechten van dingen zoals auto’s, kunst of andere alternatieve bezittingen toegankelijk zullen worden gemaakt voor een groter publiek door middel van tokenisation.

Waarom tokenisen?

Het tokenisen van bezittingen brengt veel voordelen met zich mee voor zowel de uitgever van de tokens als voor de gebruikers en regelgevende instellingen.

Voor de uitgevers van tokens en de gebruikers/investeerders kunnen getokeniseerde activa goedkoper en veiliger worden uitgegeven en verhandeld (peer-to-peer-handel zonder tussenkomst van een derde partij) dan met traditionele databankregistraties. Tokenisation maakt ook fractioneel eigendom van illiquide of alternatieve activa (bijvoorbeeld het opdelen van een kunstwerk in 1000 tokens) mogelijk. Deze activa vereisen normaal gesproken een hoge kapitaalinvestering waardoor zij een beperkte investeerdersbasis hebben. Maar door deze activa te tokenisen en op te delen, kunnen beleggers profiteren van een breder scala aan beleggingsmogelijkheden zoals onroerend goed, particuliere effecten of kunst. Deze lagere kapitaalbarrière democratiseert de financiële wereld en vergemakkelijkt de diversificatie van portefeuilles aanzienlijk. Deze verminderde handelsfricties en grotere toegang zullen de liquiditeit van activa aanzienlijk verhogen en het zelfs mogelijk maken om voorheen illiquide activa te veranderen in zeer liquide activa.

Tokenisation maakt het ook mogelijk om compliance automatisch af te dwingen, aangezien regels en procedures vooraf in smart contracts kunnen worden vastgelegd. Omdat toezichthouders in real-time kunnen controleren en op verzoek onderzoeken en audits uit kunnen voeren, kunnen de kosten van transacties en compliance worden verlaagd terwijl het vertrouwen in het systeem toeneemt. 

Tokenisation raakt in wezen de kern van de financiële sector. Het is de volgende evolutionaire stap in de overgang van papier naar digitaal wat betreft boekhouden en transacties uitvoeren, voor zowel materiële als immateriële activa. Zonder de noodzaak voor een tussenpersoon.

Tokenisation met NEXUS

Met hun NEXUS software heeft Quantoz de toegangspoort tot de token-economie ontwikkeld. Met NEXUS kunnen bedrijven stablecoins en security tokens creëren en beheren zonder zich bezig te hoeven houden met de technische aspecten. NEXUS ondersteunt zowel publieke blockchains als private blockchains en stelt bedrijven in staat om hun eigen token-ecosysteem te creëren.

Aandelen, obligaties en andere financiële en niet-financiële activa kunnen allemaal worden getokeniseerd met NEXUS en beschikbaar worden gemaakt voor verhandeling op secundaire markten. Aangezien blockchain-technologie ook fractioneel eigendom van illiquide of alternatieve activa mogelijk maakt, stelt het bedrijven in staat om investeringen open te stellen voor een veel breder publiek

Door investeerders in staat te stellen direct met elkaar te handelen via blockchain technologie, worden het clearing-, settlement– en reconciliatieproces geëlimineerd. Met NEXUS lost Quantoz het crossing-probleem in een tweezijdig (of meerzijdig) transactieproces op door middel van atomaire swaps. Of er nu stablecoins of security tokens worden verhandeld, omdat alle transacties atomair worden uitgevoerd, gaat er nooit een transactie verloren. Bovendien worden de transactiekosten aanzienlijk verlaagd. Dit vermindert de frictie die gepaard gaat met het kopen en verkopen van effecten voor zowel beleggers als de uitgevers van tokens.

Bij asset tokenisation met NEXUS spelen stablecoins een essentiële rol. Stablecoins zorgen voor liquiditeit, maken transacties binnen één technologiestack mogelijk, maken processen zoals dividenduitkeringen efficiënter en verbinden tokens met het bestaande fiatsysteem. Daarmee zijn ze een belangrijke enabler voor een succesvolle token-economie.

Alles bij elkaar maakt NEXUS kapitaalmarkten efficiënter en toegankelijker voor iedereen.

Wat betekent dit voor ons dagelijks leven?

Het zal waarschijnlijk niet lang meer duren voordat ook Nederlandse investeerders toegang zullen krijgen tot tokens die een legitieme representatie zijn van onderliggende bezittingen. In eerste instantie zal dit met name gaan om financiële activa, maar op termijn zullen zij ook toegang krijgen tot (kleine) investeringen in zaken zoals commercieel vastgoed, kunst of edelmetalen.

Tegelijkertijd biedt deze ontwikkeling interessante mogelijkheden voor Nederlandse ondernemers. Wanneer dit wetmatig en legitiem wordt geregeld, kunnen zowel grote bedrijven, kleine bedrijven als individuele projecten tokens uitgeven die hun in staat stellen om op nieuwe en innovatieve manieren hun ondernemingen te financieren. Hier kan worden gedacht aan (micro)leningen, participatierechten, toegangsrechten of simpelweg aandeelhouderschap.

De weg die voor ons ligt

Blockchain zal voor waarde doen wat het internet heeft gedaan voor informatie: het mogelijk maken om een open en globale financiële infrastructuur tot stand te brengen. Het zal vergaande gevolgen hebben voor veel relevante bankprocessen en een belangrijke motor zijn voor innovatieve digitale financiering. Vooral de toepassing van blockchain-technologie in tokenisation zal een belangrijke rol spelen in de financiële industrie van de toekomst.

Met stablecoins en tokens binnen één aanpasbaar ecosysteem, helpt NEXUS bedrijven om klaar te zijn voor de financiële industrie 2.0!

Leave a Reply